• Scholen krijgen jaarlijks 375 miljoen euro te weinig om hun vaste lasten aan onderhoud en lesmaterialen van te betalen. Het Algemeen Dagblad en diverse andere regionale kranten besteedden vrijdag 5 mei aandacht aan deze conclusie van een onderzoek door organisatieadviesbureau Berenschot.

  • Ondanks een toezegging, heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, VVD) nog steeds niet gereageerd op de evaluatie van de bekostiging voor materiële instandhouding (MI). Uit het rapport bleek eerder dit jaar dat scholen honderden miljoenen euro’s te weinig krijgen voor onder meer schoolgebouwen en –borden. De PO-Raad eiste daarop snelle compensatie. Met het uitblijven van een reactie en bijbehorende stappen, vertraagt Dekker dit proces. Bovendien voorkomt hij zo dat het onderwerp op de formatietafel komt te liggen.

  • Diverse media berichtten de afgelopen dagen over het nieuws van de Inspectie van het Onderwijs dat scholen flink verschillen in kwaliteit.Onder meer de Volkskrant meldt daarbij dat de PO-Raad vindt dat investeringen in het primair onderwijs nodig zijn voor goed onderwijs en om de kwaliteit te verbeteren.

  • Uit diverse hoeken van het onderwijs komt bijval voor de oproep van de PO-Raad om het primair onderwijs beter te bekostigen en leerkrachten meer salaris te betalen. MBO Raad en VO-raad steunen dit pleidooi omdat leerlingen van een slechte start op de basisschool hun verdere schoolloopbaan en leven nadelige gevolgen ondervinden.

  • Scholen in het primair onderwijs verschillen te veel van kwaliteit waardoor talenten van leerlingen onbenut blijven. Dat constateert de Inspectie van het Onderwijs in de nieuwste Staat van het Onderwijs. De PO-Raad is bezorgd maar niet verrast over de resultaten, want het onderwijs staat onder hoge druk en wordt al jaren financieel in de steek gelaten.

  • Binnen enkele maanden nemen nieuwe bewindspersonen het roer over op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Welke po-dossiers zullen er onvermijdelijk op hun bureau liggen? Oftewel: welke hete aardappels worden doorgeschoven naar een volgend kabinet? De PO-Raad selecteerde er drie en voorzag deze van een advies.

  • Scholen in het primair onderwijs zijn jaarlijks zo’n 300 miljoen euro meer geld kwijt aan onderhoud van schoolgebouwen, lesmaterialen, schoonmaak en energieverbruik dan dat zij hiervoor van de Rijksoverheid ontvangen. Dat blijkt uit onderzoek van organisatieadviesbureau Berenschot. Daardoor houden zij minder geld over voor bijvoorbeeld leraren. De PO-Raad vindt dit zorgwekkend en roept de Rijksoverheid op scholen snel te compenseren.

  • Het is schoolbesturen in het primair onderwijs in 2015 net gelukt om rond te komen en niet in te teren op hun reserves. Vrijwel iedere euro die zij ontvingen, hebben zij ook weer uitgegeven. Zo blijkt uit het rapport de 'Financiële staat van het Onderwijs 2015’ van de Inspectie van het Onderwijs.

Pagina's