• Met ingang van 1 december kunnen scholen een aanvraag indienen voor bijzondere bekostiging voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen die voor het tweede jaar in Nederland verblijven. De PO-Raad heeft zich lang hard gemaakt voor deze bekostiging van een tweede jaar taalonderwijs aan vluchtelingenkinderen. De deadline voor het aanvragen ervan is 24 december 2016.

  • De bekostigingsbedragen voor de programma's van eisen (pve) voor de materiële instandhouding (Londo) voor 2017 zijn vastgesteld. De prijsbijstelling bedraagt 0,2%.

  • Een nieuwe bekostigingsregeling vervangt met terugwerkende kracht per 1 augustus 2016 de bestaande maatwerkregeling voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Voor vluchtelingenkinderen is het bedrag verhoogd naar € 9.000 per leerling. Voor overige vreemdelingen blijft het bedrag ongewijzigd: € 2.798,90.

  • In de aanloop naar de verkiezingen en het nieuwe schooljaar brachten wij onlangs opnieuw het verwachte lerarentekort onder de aandacht. Als we niets doen, hebben we in 2020 duizenden leraren te weinig. Een oproep aan de politiek. Er kwamen veel positieve reacties op, maar we kregen ook kritiek, omdat het weer eens over geld ging. Alsof het onderwijs Rupsje Nooit Genoeg is. Eén van onze voorgestelde oplossingen: laat zien dat je de leraar serieus neemt door een fatsoenlijk salaris. 

  • Afgelopen week is de PO-Raad gestart met de eerste regiobijeenkomsten van 2016. Inmiddels hebben er regiobijeenkomsten plaatsgevonden in Zwolle, Assen, Den Bosch, Duiven, Roermond en Rotterdam. De PO-Raad organiseert nog tot en met 19 april drie regiobijeenkomsten in de overige delen van het land.

  • De nieuwe regeling bekostiging personeel PO voor het schooljaar 2016-2017 is gepubliceerd. De GPL voor het onderwijzend personeel, en daarmee ook het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid, is verhoogd met 0,228 procent. Daarnaast is het bedrag van de prestatiebox fors toegenomen.

  • De Tweede Kamer debatteerde op 2 maart over de financiële situatie in het onderwijs. Een meerderheid gaf hierin aan dat extra geld voor het primair onderwijs voorlopig niet aan de orde is. In de aanloop naar dit debat stuurde de PO-Raad samen met de andere onderwijssectoren en de vakbonden een brief naar de Kamer, waarin zij de noodzaak van meer investeringen in het onderwijs juist benadrukt.

  • Het plaatsen van 12.000 leerplichtige asielkinderen zorgt voor financiële hoofdbrekens bij scholen. En het ministerie weet nog steeds niet of alle asielkinderen inmiddels wel op school zitten. Dat schrijft het Algemeen Dagblad vandaag. Het COA en de PO-Raad constateren dat er soms twijfels zijn of de scholen de extra aanwas financieel wel trekken.

  • In het NRC Handelsblad van 22 december geeft de PO-Raad uitleg over de financiële situatie van scholen in het primair onderwijs. Volgens eerdere berichten van de krant zouden scholen de afgelopen twee jaar veel geld in kas hebben gehouden. Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs blijkt echter dat de kosten in het primair onderwijs juist harder stijgen dan de inkomsten en dat investeringen achterblijven, iets wat de PO-Raad onderschrijft.

  • Als gevolg van de indexatie van de personele bekostiging 2015 en het loonruimteakkoord, is onlangs de regeling personele bekostiging 2015-2016 aangepast. In dit kader zijn ook de begrotingsmodellen in de toolbox aangepast. Een toelichting hierop.

Pagina's