• Over twee weken kunnen we naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. De PO-Raad is al een tijdje druk met de verkiezingen. Zo hebben we onze verkiezingsinbreng bij veel politieke partijen en Tweede Kamerleden onder de aandacht gebracht. Wat ons betreft is het Nederlandse onderwijssysteem toe aan groot onderhoud. De coronacrisis laat niet alleen het belang van onderwijs als vitale sector zien, maar ontbloot ook al langer bestaande knelpunten en kwetsbaarheden in ons systeem. Leerlingen in een kwetsbare positie kwamen nog verder onder druk te staan en de al bestaande kansenongelijkheid is alleen maar verder toegenomen. We kampen met een fiks leraren- en schoolleiderstekort en ook de onderwijsresultaten laten een dalende lijn zien.

  • Wilt u als schoolbestuurder meer invloed uitoefenen op de lokale politiek? Lokale politici zijn de komende weken druk met campagnevoeren voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Een uitgelezen moment om belangrijke thema’s en ideeën onder de aandacht te brengen van politiek in uw gemeente.

  • U kunt op de website van de Tweede Kamer de agenda voor dit debat bekijken. Ook kunt u hier het debat live volgen. 

  • Pagina

    Via position papers maakt de PO-Raad geregeld haar standpunten en visies kenbaar aan de politiek. Hieronder een overzicht van de position papers die wij de afgelopen tijd hebben opgesteld....

  • Pagina

    Om informatie over belangrijke thema's inzichtelijk te maken, stelt de PO-Raad geregeld infographics op. Op deze pagina vindt u een overzicht van een aantal infographics die de PO-Raad de afgelopen...