• Pagina

    De heffing van belasting is altijd afhankelijk van de feiten en omstandigheden bij een individueel schoolbestuur. Hieronder wordt een beknopte samenvatting gegeven van diverse fiscale regels waar de PO-Raad regelmatig vragen over krijgt.

  • Thema
    25-11-2014

    Voldoende bekostiging en het op orde hebben van de financiën is een voorwaarde voor goed onderwijs voor leerlingen. Hoeveel personeel in dienst kan worden genomen, welke lesmethodes worden gebruikt en wanneer deze kunnen worden vervangen, wordt mede bepaald door het geld dat het schoolbestuur beschikbaar heeft. Het schoolbestuur moet daarvoor goed financieel management voeren. Dit houdt ook in dat besturen verplicht zijn te verantwoorden hoe zij de (publieke) middelen hebben besteed. Lees verder