• De PO-Raad wil de inventarisatie van lesobservatie-instrumenten actualiseren en stimuleren dat meer schoolbesturen een instrument gaan gebruiken om de kwaliteiten van hun medewerkers in kaart te brengen en samen te werken aan de verbetering hiervan. Schoolbesturen worden daarom verzocht om nieuwe observatie-instrumenten en gebruikservaringen te mailen naar: s.vanderreep@poraad.nl

  • Pagina

    Kinderen laten leren. Dat is de maatschappelijke opdracht voor het primair onderwijs. Ons streven is dat elk kind zich maximaal kan ontwikkelen. Het gaat ons om de leerling. De school is een...