• Sinds 1 januari is er een nieuwe landelijke beroepscommissie die disciplinaire maatregelen vanuit schoolbesturen toetst en bezwaren tegen overplaatsing behandelt. 

  • Er komt één landelijke beroepscommissie voor het funderend onderwijs, die disciplinaire maatregelen vanuit schoolbesturen zal toetsen en daarnaast bezwaren tegen overplaatsing behandelt. Deze commissie wordt ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen en zal naar verwachting per 1 januari 2017 operationeel zijn. De sociale partners hebben in de onderhandelaarsakkoorden voor de nieuwe CAO PO en CAO VO afgesproken dat een dergelijke beroepscommissie zou worden ingesteld.