• Hoe kunnen éénpitters en kleine schoolbesturen invulling geven aan hun professionalisering, zo bijdragen aan de ontwikkeling van de sector en laten zien dat zij de verantwoordelijkheid voor goed...

  • Teun Dekker is directeur-bestuurder van basisschool De Kroevendonk in Roosendaal. In juni schreef hij op twitter na zijn visitatie: ‘Vandaag een prima visitatiebezoek op De Kroevendonk. Mooi dat de PO-Raad op deze manier ook de kleine besturen ondersteunt! Natuurlijk ook mooi dat de commissie erg positief over ons was.’ Dekker deed mee aan de pilot bestuurlijke visitatie voor éénpitters en vertelt over zijn ervaringen.

  • Starten met bestuurlijke visitatie? Dat kan in een Lerend netwerk samen met collega-schoolbestuurders. Hoe staan we ervoor als schoolbestuur en hoe kunnen we het nog beter doen? Bij bestuurlijke visitatie staat leren van elkaar centraal.

  • Bestuurlijke visitatie is een mooie manier om als schoolbestuur te reflecteren op onderwijskwaliteit. Daarom organiseert de PO-Raad informatiebijeenkomsten over bestuurlijke visitatie in Amsterdam,...

  • Bij bestuurlijke visitatie staat leren van elkaar centraal. Het schoolbestuur dat gevisiteerd wordt, krijgt feedback van collega-bestuurders en van een expert van buiten de sector. De PO-Raad vindt de ontwikkeling en professionalisering van schoolbesturen van groot belang en zoekt zowel schoolbesturen die willen deelnemen aan het bestuurlijk visitatietraject als leden voor de visitatiecommissie.

  • Op initiatief van schoolbestuur Innovo kwamen bestuurders en toezichthouders op 21 maart bij elkaar om het gesprek aan te gaan over het samenspel tussen bestuur en intern toezicht in het primair onderwijs. 

  • Schoolbestuurders kunnen veel leren van een frisse blik van buiten. Reden voor de PO-Raad om hen vertrouwd te maken met een systeem van bestuurlijke visitatie. Zowel de besturen die tot nu toe...

  • Hoe kunnen éénpitters invulling geven aan hun eigen professionalisering, zo bijdragen aan het ontwikkelen van de sector en laten zien dat zij de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs aan kunnen? Om éénpitters hierin te ondersteunen start de PO-Raad met een pilot bestuurlijke visitatie speciaal voor éénpitters en kleine schoolbesturen.

  • ,,We moeten als sector laten zien dat we volwassen zijn en onze eigen kwaliteit bewaken’’, zegt Marten Elkerbout, bestuurder bij Openbaar Onderwijs Spaarnesant in Haarlem. Hij stapte 2,5 jaar geleden over van het voortgezet onderwijs naar zijn huidige organisatie, een bestuur met 25 scholen (regulier po, sbo, vso). ,,Er moest hier veel op de rit gezet worden. Ik vond dit een mooi moment om te kijken of we op de goede weg zijn.’’ Mensen uit alle lagen van de organisatie droegen bij aan de zelfevaluatie.

Pagina's