• Een schoolbestuur dat zijn organisatie goed op orde heeft, kan veel leren van de frisse blik van collega-bestuurders. Bestuurlijke visitatie is gericht op de verdere professionalisering van het bestuurlijk handelen in de brede zin. In 2017 organiseert de PO-Raad weer visitaties voor haar leden. Er is nog ruimte voor ongeveer 25 nieuwe bestuurlijke visitaties.

 • Leden van de PO-Raad die zich verder willen professionaliseren via bestuurlijke visitatie, kunnen zich voorbereiden in een lerend netwerk. Na vijf bijeenkomsten met dit lerend netwerk beschikt u over een uitgebalanceerde zelfevaluatie en bent u klaar om de onafhankelijke visitatiecommissie te ontvangen. Het laatste is niet verplicht. U kunt dus ook deelnemen als u enkel geïnteresseerd bent in het visitatietraject, maar (nog) niet gevisiteerd wilt worden.  

 • Zeven schoolbestuurders uit de omgeving Utrecht en Zuid-Holland vormden al een netwerk. Omdat zij behoefte hadden aan een verdiepingsslag en benieuwd waren naar het bestuurlijke visitatietraject van de PO-Raad, zochten zij contact. Zo ontstond een nieuw lerend netwerk met als doel: voorbereiding op bestuurlijke visitatie. Netwerkbegeleider Jos van der Pluijm en projectleider bestuurlijke visitatie Selma Janssen vertellen over deze samenwerking. ,,Na vier bijeenkomsten heb je je zelfevaluatie af en ben je klaar om de onafhankelijke visitatiecommissie te ontvangen.''

 • De leden van de visitatiecommissie en de schoolbesturen die deelnamen aan een proef bestuurlijke visitaties van de PO-Raad zijn positief over de visitaties. Deze hebben de schoolbesturen zinvolle inzichten en aanbevelingen opgeleverd waarmee zij hun bestuurlijk handelen verder kunnen verbeteren.

 • Na de zomer start een uitgebreidere pilot van het project Bestuurlijke visitatie. Schoolbesturen die zijn aangesloten bij de PO-Raad, kunnen zich aanmelden voor deze pilot. Schoolbestuurders kunnen zich ook kandidaat stellen om zitting te nemen in de visitatiecommissie.

 • Onderwerp
  23-12-2014

  Hoe staan we ervoor als schoolbestuur en hoe kunnen we het nog beter doen? Die vragen staan centraal bij het bestuurlijk visitatietraject. Bestuurlijke visitatie is gericht op professionalisering van het bestuurlijk handelen. Wanneer wilt u deelnemen aan een bestuurlijk visitatietraject?

 • Thema
  25-11-2014

  Goed onderwijs vraagt om goede onderwijsorganisaties waar leraren, schoolleiders en schoolbestuurders met elkaar samenwerken. Schoolbesturen creëren de ruimte en voorwaarden die de mensen in de school nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Ze waarborgen de ontwikkeling van de hele organisatie en zorgen ervoor dat intern iedereen hierbij betrokken is: bestuurlijke staf, schoolleider en leraar, maar ook intern toezicht en de medezeggenschapsraad.   Lees verder

Pagina's