• Van 23 t/m 25 maart 2015 organiseert School aan Zet in Congrescentrum de Werelt te Lunteren de veertiende editie van de driedaagse studieconferentie voor het PO/SO.  Deze conferentie wordt al jaren...

  • Pagina

    De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en ...

Pagina's