• Een verdere verbetering van de medezeggenschap wordt niet bereikt door meer regels of een aanscherping daarvan, maar in de wijze waarop met medezeggenschap wordt omgegaan. Om bestuurskracht in het onderwijs te versterken, zou ieder schoolbestuur vooral een professionaliseringsagenda moeten opstellen. Ook moet er een minder vrijblijvend, ontwikkelingsgericht systeem komen waarbij collega’s elkaar de spiegel voorhouden en elkaar aanspreken. Dat is de kern van de reactie van de PO-Raad op de plannen waarmee minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) bestuurskracht in het onderwijs willen versterken.

  • Schoolbesturen kunnen vanaf nu laten weten wat ze vinden van de plannen waarmee minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) de bestuurskracht in het onderwijs willen versterken. De plannen zijn vrijdag opengesteld voor internetconsultatie. Omdat deze van invloed zijn op (de medezeggenschap in) het primair onderwijs, moedigt de PO-Raad haar leden aan te reageren.

  • Staatssecretaris Sander Dekker wil bekijken of schoolbesturen zich niet langer verplicht hoeven aan te sluiten bij het Vervangingsfonds. Dekker zegde dit woensdag toe in een debat in de Tweede Kamer. Die sprak de hele dag over governance in het onderwijs.

  • De besturen in het primair onderwijs (PO) hebben het versterken van de bestuurskracht hoog op de agenda. Daarbij is het belangrijk dat de politiek de sector PO als eigen, unieke sector beschouwt, gezien haar diversiteit in bestuurlijke omvang en bestuursmodellen en haar relatief korte geschiedenis met professioneel bestuur. Het nemen van generieke maatregelen voor alle onderwijssectoren, doet geen recht aan het primair onderwijs. Dat was de boodschap van de PO-Raad donderdag aan de vaste Kamercommissie Onderwijs.