• Vanaf 1 september kunnen scholen subsidie aanvragen voor de aanleg van een snelle internetverbinding. De overheid vergoedt de helft van de kosten, na aftrek van een eigen bijdrage van € 2.500. De Regeling ‘toekomstvast internet po en vo’ geldt alleen voor scholen die nu gebruik maken van een koperverbinding. De PO-Raad en VO-raad zijn positief over de nieuwe regeling, maar zien die als een druppel op een gloeiende plaat. De sectorraden blijven erop hameren dat er forsere investeringen nodig zijn om ICT in het onderwijs echt toekomstbestendig te maken.

  • Een stap in de goede richting, zo typeert de PO-Raad het akkoord dat het Europees Parlement vorige week heeft gegeven aan de verlaging van de btw voor digitale boeken, tijdschriften en kranten. Het door de PO-Raad gewenste tarief van zes procent voor digitale leermiddelen komt hierdoor weer iets dichterbij.

  • Snel internet in het hele land, ook in de buitengebieden. Dat is het doel van minister Henk Kamp (Economische Zaken). Volgens de bewindsman gaat het daarmee de goede kant op, al is nog onduidelijk of alle initiatieven samen voldoende effect sorteren en in hoeverre scholen ervan profiteren.

  • De Tweede kamer wil dat alle scholen in het primair onderwijs uiterlijk in 2017 zijn aangesloten op snel internet. Ze stemde daartoe dinsdag in met een voorstel van de ChristenUnie. Het voorstel volgt op een oproep van de PO-Raad afgelopen zomer om hier snel werk van te maken.

  • Hoe staat het primair onderwijs (po) ervoor met de inzet van ICT voor het geven van onderwijs? In opdracht van de PO-Raad zette Kennisnet de belangrijkste resultaten uit haar Vier in balans-monitor 2015 voor het po op een rij. Om ervoor te zorgen dat deze inzichten ook (kunnen) worden benut in de scholen, vragen Kennisnet en de PO-Raad scholen om mee te denken over aanbevelingen voor scholen en de sector.

  • Het pleidooi van de PO-Raad voor meer geld voor basisscholen zodat zij een betere internetverbinding kunnen realiseren, heeft veel stof doen opwaaien. Verschillende landelijke en lokale media hebben aandacht besteed aan de oproep. En ook de politiek gaf gehoor aan de boodschap. Kamerlid Siderius (SP) stelde Kamervragen aan staatssecretaris Dekker (Onderwijs) over zijn reactie op het trage internet op scholen. De staatssecretaris nam alvast een voorschot door in het NOS Journaal aan te geven dat hij wil dat ,,alle scholen binnen twee jaar tijd een goede internetverbinding hebben’’. 

  • Dagblad Trouw besteedt vandaag aandacht aan het feit dat steeds meer docenten gebruikmaken van internetfilmpjes in hun onderwijs. Of het nu dient als aanvullend materiaal voor in de les of als naslagwerk voor thuis, de video’s zijn populair onder zowel leraren als leerlingen.

  • Ronduit Onderwijs in Alkmaar organiseert op woensdagochtend 16 september 2015 een Rondetafelgesprek over onderwijsvernieuwing met behulp van ICT. Centrale vragen zijn: • Hoe organiseer je bovenschools voor alle basisscholen een onderwijsvernieuwing met een elektronische leeromgeving? • Wat zijn de mogelijkheden, kansen maar ook bedreigingen en valkuilen?

Pagina's