• Het Rijk zoekt naarstig naar manieren om het gat op de Onderwijsbegroting te dichten. Uit de Voorjaarsnota blijkt dat dit gat in 2018 deels wordt gedicht door incidentele bezuinigingen op diverse onderwijssubsidies, ook voor het primair onderwijs. Het is nog onduidelijk welke structurele maatregelen na die tijd worden genomen, maar bezuinigingen zijn niet uitgesloten.

  • Naast werkgevers en werknemers in het onderwijs legt ook de Eerste Kamer zich niet neer bij de plannen van het kabinet toch op het onderwijs te bezuinigen. De Senaat wil hier meer van weten. Juist investeringen zijn hard nodig om in tijden van een lerarentekort een aantrekkelijke sector te kunnen zijn om in te werken.

  • Zelfs de Eerste Kamer is het niet gelukt de bezuiniging op onderwijs te voorkomen. In december nam de Senaat nog een motie aan om deze te schrappen, maar de minister van Economische Zaken antwoordt nu dat hij die motie niet gaat uitvoeren. Onbegrijpelijk en onverantwoord, vindt de PO-Raad. Hiermee wordt het extra geld om werkdruk te verminderen, een sigaar uit eigen doos.

  • De Eerste Kamer haalde dinsdag een streep door de bevreesde bezuiniging die het onderwijs nog boven het hoofd hangt. Ook stemde ze in met een wetswijziging die het mogelijk maakt om voor individuele leerlingen af te wijken van de voorgeschreven onderwijstijd. De PO-Raad is hier blij mee.

  • Het kabinet bezuinigt alsnog tientallen miljoenen euro’s op het primair onderwijs. Dat blijkt uit een nota van wijziging die het kabinet aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Verbijsterend, vindt de PO-Raad. Deze bezuiniging overschaduwt de extra investeringen die het kabinet doet om de salarissen van leraren te verhogen en de werkdruk te verminderen.

  • Klassen in het primair onderwijs zijn in een jaar tijd 2,2 procent groter geworden. Een gemiddelde klas telt nu 23,3 leerlingen. In 2012 zaten er nog gemiddeld 22,8 leerlingen in een groep. Dat blijkt uit een steekproef van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Klassen zijn daarmee relatief snel gegroeid.

  • Het primair onderwijs kampt met de gevolgen van zogenoemde stille bezuinigingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Sinds enkele weken is er in de media volop aandacht voor deze problemen...

  • Vlak voor de zomervakantie kwam het Algemeen Dagblad met het bericht dat de groepen in het basisonderwijs steeds groter worden. Oorzaak: er worden leraren ontslagen vanwege de stille bezuinigingen. Dit bericht is door andere media overgenomen en vanaf dat moment is het onderwerp groepsgrootte, werkloosheid onder leraren, stille bezuinigingen deze zomer nauwelijks weggeweest van kranten, radio en tv.Alle pijlen wezen dezelfde kant uit. De rek is er uit in het basisonderwijs.

  • In de media hebben de laatste weken veel berichten gestaan over financiële problemen in het primair onderwijs en de (dreigende) ontslagen en groter wordende klassen die daarvan het gevolg zijn. De PO-Raad heeft een voorbeeldbrief opgesteld waarmee schoolbesturen de ouders van hun leerlingen over de problemen kunnen informeren.

  • Leerlingen die in de laatste jaren van de basisschool in grotere klassen zitten, presteren beduidend slechter dan leerlingen in kleinere klassen. Ook op latere leeftijd doen ze het minder goed, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam.

Pagina's