• De PO-Raad is in de week van 15 juli veel in het nieuws geweest over de stille bezuinigingen en de negatieve gevolgen daarvan voor het primair onderwijs. Honderden leraren dreigen door die bezuinigingen hun baan te verliezen.

  • Honderden leraren in het primair onderwijs dreigen hun baan te verliezen omdat scholen geld tekort komen om hen te betalen. Scholen moeten leraren ontslaan of verlengen contracten niet als gevolg van stille bezuinigingen. De PO-Raad vindt dit zorgelijk.

  • De Tweede Kamer nam onlangs enkele moties aan die een streep halen door bezuinigingsplannen van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs). Zij willen voor 200 miljoen euro aan subsidies schrappen of korten. De partijen gaven niet overal aan waar het geld daarvoor vandaan kan worden gehaald.

  • De bezuinigingen op onderwijssubsidies zullen zo min mogelijk ten koste gaan van lessen voor leerlingen. Het geld dat wordt bespaard, wordt weer geïnvesteerd in de kerntaken van het onderwijs. Dat beloofden minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) op 27 juni in een debat in de Tweede Kamer. De Kamer vindt dat de klas volledig moeten worden ontzien.

  • In het lerarenbeleid moet meer aandacht komen voor onderwijsonderzoek waar leraren en scholen in de praktijk echt iets aan hebben. Zo kan het onderwijs worden verbeterd en wordt het werk van leraren aantrekkelijker. Dat schrijven de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad in een gezamenlijke brief aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs).

  • De Stichting van het Onderwijs, waarin de PO-Raad gesprekspartner is, roept het kabinet op om in zijn zoektocht naar verdere bezuinigingen het onderwijs daarbuiten te houden. Het kabinet heeft de...

  • Hart van Nederland (SBS6) besteedde in de vroege editie van vrijdag 8 juni aandacht aan de cumulatie van bezuinigingen en kostenstijgingen in het primair onderwijs.

  • Op verzoek van de PO-Raad heeft Jan Reitsma, schoolbestuurder van stichting de Kleine Prins op 8 december een interview gegeven op radio 2. Reitsma sprak over de gevolgen van de bezuiniging op...

Pagina's