• Ruimte-OK organiseert vanuit het ondersteuningsprogramma ‘Eerste hulp bij ventilatie’ het online vragenuur over ventilatie op scholen. Welke maatregelen kan ik nemen? Hoe zit het met de kostenverdeling? Tijdens dit interactieve vragenuur beantwoorden ze al je vragen rondom ventilatie en het binnenklimaat op scholen. Ook krijgt je direct meeluisteren naar vragen van collega schoolbesturen en/of gemeenten.

  • Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft eind vorig jaar 360 miljoen euro beschikbaar gesteld om de ventilatie in schoolgebouwen te verbeteren. Een mooie stap van het kabinet. Helaas ervaren schoolbesturen en gemeenten drempels in de huidige subsidieregeling, waarbij de eerste 100 miljoen euro van het totale bedrag vrijkwam. De PO-Raad, VO-raad en VNG vragen de minister dan ook in een brief om rekening te houden met de ervaringen van schoolbesturen en gemeenten als het tweede gedeelte van het geld beschikbaar komt.

  • De Programma’s van Eisen voor de nieuwbouw van scholen moeten echt anders, volgens Sonja Pool, projectleider nieuwbouw en renovatie bij schoolbestuur De Haagse Scholen. Dit laat zij zien in een video aan de hand van lessen uit de praktijk.

  • In dit webinar nemen experts je mee op weg om van uitdaging tot oplossing te komen als het gaat om ventilatie in scholen. Er is tijdens de sessie ruimte voor het stellen van vragen en het ophalen van informatie. Zo wordt er onder andere aandacht besteedt aan de net geopende subsidieregeling Specifieke Uitkering Ventilatie op Scholen (SUVIS).

  • De PO-Raad, VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) publiceren de sectorale routekaart waarmee de weg naar verduurzaming van onderwijsvastgoed in beeld wordt gebracht. Uit de berekeningen blijkt dat er per jaar 700 miljoen euro extra nodig is op sectorniveau om alle schoolgebouwen te laten voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het Klimaatakkoord.

  • Het binnenklimaat van scholen is al langere tijd een punt van zorg van de PO-Raad. Schoolgebouwen moeten voor leerlingen en personeel een gezonde omgeving zijn om in te leren en werken. De sectororganisatie is daarom ook blij dat het kabinet € 360 miljoen ter beschikking stelt waarmee schoolbesturen en gemeenten de eerste stappen kunnen zetten om het binnenklimaat van schoolgebouwen te verbeteren. Daarnaast pleiten de PO-Raad en VO-raad voor vervolgonderzoek naar de ventilatie op scholen, omdat het onderzoek van het Landelijk Coördinatieteam (LCVS) op Scholen geen representatief beeld geeft.  

  • Het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) heeft een vragenlijst uitgezet onder schoolbesturen.  Doel is om een landelijk beeld te krijgen van de stand van zaken rondom ventilatie op scholen. Schoolbesturen hebben een e-mail ontvangen met een link naar de vragenlijst. Zij kunnen de vragenlijst tot en met maandag 21 september invullen.

  • De PO-Raad organiseert op 14 september van 11.00-12.30 uur een webinar over ventilatie op scholen. Ben je schoolbestuurder of stafmedewerker onderwijshuisvesting en wil je aanwezig zijn bij het...

  • Het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) heeft de aankondiging van de uitvraag naar de ventilatie op scholen in het primair en voortgezet onderwijs naar schoolbesturen verstuurd. Het LCVS volgt het RIVM: scholenbouw moet voldoen aan het Bouwbesluit en aanvullende richtlijnen. Er wordt ook een alternatieve manier aangereikt om in beeld te brengen of schoolgebouwen hieraan voldoen.

  • Nu de zomervakantie op zijn einde loopt en in de regio Noord de scholen hun deuren weer hebben geopend leven er veel vragen over ventilatie op scholen. De PO-Raad volgt de informatie rondom ventilatie op de voet en heeft hierover regelmatig contact met het RIVM en het ministerie van OCW. Ook komt er een landelijk coördinatieteam ventilatie op scholen, waar de PO-Raad zitting in neemt.

Pagina's