• Met een A4-tje nakijken of het ventilatierooster wel afzuigt, of verjaardagsslingers gebruiken om de ventilatie in de klas te controleren. Met simpele huis-, tuin- en keukentrucjes is snel te...

  • Ruimte-OK, het kenniscentrum voor onderwijs en kinderopvang, en Het Klimaatverbond hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om een zogenaamde ‘Green Deal Verduurzaming Scholen’ tot stand te brengen. Het doel van de beoogde Green Deal is het op grote schaal versnellen van de realisatie van duurzame schoolgebouwen op basis van budgetneutrale investeringen.

  • Om gezond te blijven, hebben we allemaal ook een gezonde leefomgeving nodig. Dit betekent niet alleen rust en groen in de buurt en veilige fietspaden, maar ook frisse lucht buiten, in huis én in de...

  • Zijn er landelijk en lokaal voldoende goed toegeruste schoolgebouwen, waarin op een eigentijdse manier lesgegeven kan worden? Om deze vraag te beantwoorden gaat onderzoeks- en adviesbureau Oberon...

  • Annemarie Jorritsma, voorzitter van de VNG, heeft namens het Platform Binnenmilieu Scholen op 7 november prijzen uitgereikt aan de drie meest frisse scholen in Nederland: Basisschool de Schakel in...

  • Scholen in het primair onderwijs kunnen subsidie ontvangen voor het verbeteren van het binnenmilieu. De vergoeding is bedoeld voor basisscholen gevestigd in een gebouw met natuurlijke ventilatie....

  • Uit onderzoek van het Productschap Tuinbouw, onderzoeksbureau Fytagoras en TNO blijkt dat de gezondheid en de prestaties van leerlingen beter worden door luchtzuiverende planten in de klas. Het...

  • Gelijktijdig met de afloop van de subsidieregeling binnenmilieu (deze week moesten gemeenten en schoolbesturen de afrekening bij OCW indienen) is in Veldhoven symbolisch het project “verbetering...

  • De Bond van Nederlandse Architecten bracht onlangs een rapport uit met de resultaten van een onderzoek naar nieuwe schoolgebouwen. Het rapport bevestigt het beeld van de PO-Raad dat een slecht...

  • De subsidieregeling voor het verbeteren van het binnenmilieu in schoolgebouwen loopt af op 1 september 2011. Dat betekent dat gemeenten en schoolbesturen de maatregelen die ze uitvoeren met geld...

Pagina's