• Als schoolbesturen worden uitgesloten van de wet die de positie van opdrachtgevers tot aannemers moet verbeteren, dan zal dit uiteindelijk ten koste gaan van de kwaliteit van schoolgebouwen. De PO-Raad stuurde samen met onder andere de VO-Raad en brancheorganisaties uit de zorg en de woningbouw een brief aan de Tweede Kamer met de oproep om dit voorstel van het CDA niet te steunen. 

 • Mag een schoolbestuur meebetalen aan de bouw van een nieuwe school?

  Een bestuur mag niet bijdragen in de bouw van een nieuwe school, tenzij de gemeente doet wat ze moet doen. Dat wil zeggen dat de gemeente ten minste de normbedragen beschikbaar moet stellen die in de huisvestingsverordening zijn opgenomen. Met andere woorden wanneer de norm bijvoorbeeld zou uitkomen op een bedrag van 1.5 miljoen euro en de gemeente vraagt daar een bijdrage in, dan is dat niet conform de regelgeving. Dat zou immers betekenen dat het bestuur uit onderwijsmiddelen iets betaalt waarvoor een ander (i.c. de gemeente) verantwoordelijk is. Wat ook niet mag is extra vierkante meters bekostigen. Wat wel weer mogelijk is, is een bijdrage leveren indien het gaat om iets waarbij de kwaliteit van het gebouw wordt verhoogd, of de energiekosten worden verlaagd. Dat is toegestaan, mits het gaat om een redelijk bedrag dat zich in redelijke termijn terugverdient. Wat redelijk is, is niet exact aan te geven. Het advies is in ieder geval dit vooraf kort te sluiten met de accountant en een en ander in een helder contract met de gemeente vast te leggen, waarin in ieder geval wordt aangegeven waar het om gaat, om hoeveel geld het gaat en wat er gebeurt indien het gebouw weer terugvalt aan de gemeente.

 • Thema
  21-11-2014

  Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. Helaas schiet de kwaliteit van de onderwijshuisvesting in Nederland nogal eens tekort. De gemiddelde leeftijd van een schoolgebouw is 40 jaar, het binnenklimaat van 80 procent van de scholen is matig tot slecht en gebouwen zijn niet meer toegerust op moderne toepassingen. Leraren in het basisonderwijs geven hun schoolgebouw gemiddeld dan ook... Lees verder

 • De VNG heeft onlangs de prijsbijstellingen voor de model-huisvestingsverordening gepubliceerd. Daaruit blijkt dat voor 2013 de m2 prijzen omlaag zijn bijgesteld. Voor nieuwbouw en uitbreiding komt...

 • Gerdi Verbeet wordt per 1 november voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Waarborgfonds Kinderopvang. Ze volgt Margo Vliegenthart op die deze functie ruim vier jaar bekleedde. Ook de...

 • Voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en nu ook het speciaal onderwijs heeft HEVO een Nieuwbouwkosten Configurator ontwikkeld. Dit instrument maakt inzichtelijk wat de effecten zijn van...

 • Het bouwadviesbureau HEVO uit Den Bosch heeft een handige tool ontwikkeld om te kunnen berekenen welke kosten met de nieuwbouw van een school zijn gemoeid. Het is bekend dat de normbedragen uit de...

 • Rijksbouwmeester Frits van Dongen heeft op donderdag 15 december de eerste exemplaren van de scholenbouwwaaier aangeboden aan onder andere Gertjan van Midden van de PO-Raad. Van Midden: "In de...

 • Servicecentrum Scholenbouw (SCS) gaat dit najaar met een frisse wind door Nederland, met bijeenkomsten op vier inspirerende locaties. Goed onderwijs is essentieel voor de toekomst van Nederland,...

 • De PO-Raad vindt het huidige beeld van de onderwijshuisvesting zeer somber. Naar aanleiding van een uitzending van het RTL Nieuws (RTL4) op 9 maart hebben we de stand van zaken op een rij gezet. We...