• Op 1 december 2016 kunnen scholen en gemeenten met elkaar in gesprek over de toekomst van de onderwijshuisvesting. Die dag presenteert Bouwstenen, platform voor maatschappelijk vastgoed, de...

  • Het buitenonderhoud is bij schoolbesturen in goede handen, blijkt uit een telefonische enquête van Bouwstenen onder 13 grote schoolbesturen in het PO. Op 3 december 2015 delen zij hun kennis en...

  • Bouwstenen voor Sociaal, het platform van en voor bestuurders, managers en professionals in maatschappelijk vastgoed, heeft de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2015 gepresenteerd. De agenda bevat zeven punten waar onderwijsorganisaties het komende jaar werk van willen maken en kan schoolbesturen helpen bij het vormgeven en uitvoeren van hun huisvestingsbeleid.

  • Bouwstenen voor Sociaal organiseert op 19 juni een bijeenkomst waar gemeenten en scholen in één middag een overzicht  krijgen van alle vastgoedmanagementsystemen die er in de markt te koop. Ook...

  • Op 7 november 2012 organiseren Agentschap NL en Bouwstenen voor Sociaal het congres ‘7 jaar Frisse Scholen en andere Bouwstenen voor de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2013’. U vindt hier nieuwe...

  • Op 7 november 2012 organiseren Agentschap NL en Bouwstenen voor Sociaal het congres ‘7 jaar Frisse Scholen en andere Bouwstenen voor de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2013’. U vindt hier nieuwe...

  • Op woensdagmiddag 7 november 2012 is er een grote landelijke bijeenkomst over onderwijshuisvesting en andere kind- en wijkgebouwen. Bouwstenen organiseert deze middag samen met Agentschap NL ...

  • Doordecentralisatie in breder perspectief; dat is het thema van een bijeenkomst in Nijmegen op woensdagmiddag 10 oktober 2012. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Bouwstenen, samen met de...

  • Bouwstenen organiseert samen met de Gemeente Nijmegen, de PO-Raad, de VNG en vele anderen een bijeenkomst over 'doordecentralisatie in breder perspectief'. Doordecentralisatie van...

  • Komende jaren zullen nieuwe regels in werking treden. Denk aan de Wet Werken naar vermogen, de Wmo-begeleiding, de jeugdzorg en Passend onderwijs. Al deze regels hebben gevolgen voor mensen en...

Pagina's