• Het lerende brein in het onderwijs, en de rol van bestuur en management daarbij Op 27 november organiseert de PO-Raad, van 13:00 tot 17:00 uur, de conferentie BreinStorm. Tijdens de conferentie...

  • In de neurowetenschap wordt steeds meer bekend over de werking van het brein, het functioneren van de leerling. Daarmee komt er nieuwe kennis bovendrijven over onder meer talentontwikkeling en leren. Maar hoe vertalen we deze naar de onderwijspraktijk? En hoe kunt u als bestuurder deze inzichten benutten om de kwaliteit van het onderwijs te blijven verbeteren? Dit zal het onderwerp van gesprek zijn tijdens de breinconferentie die de PO-Raad op 27 november – aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) - organiseert.