• Zonder hersenactiviteit kan men niet leren. Over de werking van het brein wordt steeds meer bekend. Maar is de manier waarop er met deze kennis in de onderwijspraktijk wordt omgegaan wel goed? En hoe kan het beter? Staigiair Sophie Oudman deed een literatuurstudie naar houding, kennis en gedrag van Nederlandse leraren ten opzichte van neurowetenschap.