• Staatssecretaris Sander Dekker wil het begrip ‘richting’ loslaten in de voorzieningenplanning en meer ruimte creëren voor het stichten van nieuwe scholen. Op dit moment zijn de mogelijkheden om nieuwe scholen te stichten te beperkt, waardoor er te weinig ruimte is voor dynamiek en innovatie. Dat schreef hij gisteren in een brief aan de Tweede Kamer. De PO-Raad is voorstander van ‘richtingvrije planning’, maar heeft zorgen bij de in de brief geschetste uitwerking van deze ideeën.

  • Vooruitlopend op het algemeen overleg van 30 juni hebben de PO-Raad en de VO-raad in een brief aan de Tweede Kamer de politiek om tijd en ruimte gevraagd bij de invoering van passend onderwijs.