• De PO-Raad, VO-raad, AOb, FvOv, CNV Onderwijs, LAKS, en Landelijke Ouderraad hebben in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer hun zorgen geuit over de positie en het gewicht van de rekentoets en de manier waarop de lat van de rekentoets stapsgewijs wordt verhoogd. De Kamer spreekt op 28 januari over de rekentoets in het voortgezet (speciaal) onderwijs.

  • De PO-Raad heeft in een brief aan de Kamer het belang benadrukt van privacy bij het gebruik van digitale leerlinggegevens. In de brief laat ze de Tweede Kamer weten welke acties ze onderneemt om die privacy zo goed mogelijk te helpen waarborgen. 

  • Blijf samenwerkingsverbanden de tijd en ruimte geven om passend onderwijs goed in te voeren. Die oproep doen PO-Raad en VO-raad in een brief aan de Tweede Kamer. De sectorraden hebben er net als staatssecretaris Sander Dekker vertrouwen in dat samenwerkingsverbanden de verantwoordelijkheid nemen om passend onderwijs goed te regelen. Dat hebben zij de afgelopen maanden ook al laten zien.

  • De Tweede Kamer debatteerde de afgelopen maand over verschillende onderwerpen. Rondom debatten spreken wij regelmatig met Tweede Kamerleden en hun medewerkers. Soms leidt dit tot aanpassingen van wet- en regelgeving. Maar in ieder geval leidt dit tot aandacht voor de positie van het primair onderwijs.

  • De transitie Jeugdzorg biedt kansen om een sterke verbinding te maken tussen onderwijs en zorg en zo meer preventief te werken. De PO-Raad maakt zich echter zorgen over de afstemming en samenwerking tussen Jeugdzorg en (passend) onderwijs en heeft hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

  • Zorg ervoor dat kinderopvang, gemeenten, peuterwerk en onderwijs in een doorgaande lijn op elkaar worden afgestemd en werk toe naar één basisvoorziening voor álle kinderen. Op die manier kunnen jonge kinderen zich optimaal ontwikkelen. Die oproep doet de PO-Raad vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de PO-Raad is het huidige aanbod voor jonge kinderen te versnipperd en bieden de plannen van het kabinet om dit op te lossen te weinig soelaas.

  • Passend onderwijs vraagt een gedragsverandering van zowel ouders, leraren, schoolleiders en schoolbesturen. Om die verandering te kunnen bewerkstelligen, is het belangrijk dat scholen en samenwerkingsverbanden tijd en ruimte krijgen en na de invoering op 1 augustus 2014 niet worden geconfronteerd met extra regeldruk of controle.

  • Om te voorkomen dat scholen in krimpgebieden willekeurig omvallen en hun deuren moeten sluiten, moet onder meer de fusietoets worden afgeschaft. Ook moeten scholen en hun besturen makkelijker kunnen samenwerken met andere onderwijssectoren of het bedrijfsleven. Dat schrijven de PO-Raad en VO-raad in een brief aan de Tweede Kamer.

  • De PO-Raad heeft er bij de Tweede Kamer op aangedrongen de organisatie van één voorziening voor alle peuters mogelijk te maken. Kinderopvang, peuterspeelzaal, onderwijs en gemeenten willen graag zo’n voorziening organiseren, maar de huidige kabinetsplannen reiken voor die ambitie niet ver genoeg. De PO-Raad stuurde donderdag een brief met deze boodschap aan de Kamer. Een voorziening in doorgaande lijn met het onderwijs is volgens de PO-Raad nodig om kinderen een zo goed mogelijke start te geven.

Pagina's