• De PO-Raad en VO-raad hebben de Eerste Kamer in een gezamenlijke brief verzocht invoering van de nieuwe Jeugdwet niet uit te stellen. Het is van belang dat de transformatie van de jeugdzorg en die...

  • Wil het primair onderwijs ieder kind niet zomaar goed, maar excellent onderwijs kunnen bieden dan moeten Tweede Kamer en kabinet nalaten nieuwe stelselwijzigingen door te voeren. Het primair onderwijs heeft rust en ruimte nodig om alle ambities waar te maken. Dat schrijven de PO-Raad en zeven andere besturenorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer.

  • De gemeente moet samen met peuterspeelzalen, kinderopvang en onderwijs komen tot goede ontwikkelarrangementen voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar. Dat schrijven de PO-Raad, Branchevereniging Kinderopvang, MOgroep en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een gezamenlijke brief aan minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs).

  • De PO-Raad roept het kabinet op het dreigend ontslag van leraren en de daarmee gepaard gaande stijgende werkloosheidskosten voor schoolbesturen een halt toe te roepen. In een brief doet de PO-Raad een dringend appèl op staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) daarom tijdelijk extra geld te investeren waarmee zoveel mogelijk banen blijven behouden.

  • In het lerarenbeleid moet meer aandacht komen voor onderwijsonderzoek waar leraren en scholen in de praktijk echt iets aan hebben. Zo kan het onderwijs worden verbeterd en wordt het werk van leraren aantrekkelijker. Dat schrijven de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad in een gezamenlijke brief aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs).

  • Het is ‘zeer onverantwoord’ in het onderwijs langer aan de nullijn vast te houden. Dat is de boodschap van de brief die de Stichting van het Onderwijs maandag 24 juni heeft gestuurd aan de Tweede Kamer. De PO-Raad maakt deel uit van de Stichting.

  • De PO-Raad is grotendeels positief over de plannen van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) om de gevolgen van de daling van het aantal leerlingen te beteugelen. De staatssecretaris vindt dat krimpproblemen regionaal moeten worden aangepakt, zo blijkt uit plannen die hij op 29 mei presenteerde. De PO-Raad pleit hier al maanden voor. Wel vindt ze dat sommige voorstellen nog niet ver genoeg gaan.

  • De overheid moet scholen niet voorschrijven welke programma’s zij mogen gebruiken om pestgedrag van leerlingen aan te pakken. Zij moeten zelf kunnen kiezen voor een methode die het beste bij hen past en aansluit op het integrale veiligheidsbeleid van de school. Daarvoor pleiten de PO-Raad en VO-raad in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

  • Om het onderwijsbestuur verder te verbeteren, moeten geen algemene regels worden opgesteld. Er is een sectorspecifieke aanpak nodig. ,,Het primair onderwijs vraagt met zijn kleinschalig georganiseerd onderwijs en enorme bestuurlijke diversiteit om een meer gedifferentieerde benadering dan de andere onderwijssectoren.’’ Dat schrijft de PO-Raad vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

  • De PO-Raad maakt ernstig bezwaar tegen de beslissing van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) om de eindtoetsgegevens openbaar te maken. De PO-Raad vindt dat de beschikbare gegevens...

Pagina's