• Per 1 augustus is de Wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht. In de wet is vastgelegd dat scholen per 1 augustus 2010 de referentieniveaus in het onderwijsaanbod als...

  • Vandaag heeft de PO-Raad een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de onderwijshuisvesting. Dinsdag 18 mei praat de Kamer over de huisvesting naar aanleiding van het rapport van de Inspectie van...

  • De PO-Raad heeft samen met de WEC-Raad, VO-raad, AOC Raad en MBO Raad een reactie naar de Tweede Kamer gestuurd over de nieuwe koers Passend onderwijs. De sectorraden willen nog eens benadrukken...

  • De PO-Raad steunt het initiatief van vijftien schoolbesturen uit het noorden van het land. Zij hebben een brief gestuurd aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs. In de brief spreken zij hun...

  • De PO-Raad heeft samen met de AOC-Raad, MBO Raad, VO-raad en WEC Raad een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met commentaar op de voorgestelde wijziging op de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT)....

Pagina's