• De gegevensuitwisseling tussen scholen en DUO/BRON wordt vernieuwd. Om de uitwisseling te continueren, is een aanmelding voor het Onderwijs serviceregister (OSR) nodig. Half juni heeft DUO (helpdesk BRON) een mail verstuurd naar de schoolbesturen met een link om je aan te melden voor het OSR. Als je deze mail niet hebt, kun je de link ook terugvinden in Mijn BRON.

  • De PO-Raad ontvangt veel signalen dat scholen zich zorgen maken over de grote stroom asielzoekerskinderen. In een serie praktijkverhalen maken we de concrete problemen zichtbaar. Beleidsadviseur Boudien Bakker-Dekkinga, oud-directeur van een school op een asielzoekerscentrum (AZC), maakt duidelijk waarom een goed werkend registratiesysteem essentieel is voor scholen en dus voor leerlingen.