• Hoe moet het onderwijs omgaan met discussies in de klas over gevoelige thema’s? Is de leraar voldoende geëquipeerd om dit soort onderwerpen te bespreken? En hoe formuleer je als school(bestuur) een visie op burgerschap? Deze vragen stonden centraal in een hoorzitting van de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) op vrijdag 9 en maandag 12 september, waar de PO-Raad een bijdrage aan leverde.

  • In zijn antwoord op Kamervragen van de PvdA uit staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn zorgen over de ontwikkeling van het burgerschapsonderwijs. Competenties van leerlingen blijven achter, zo stelt hij op basis van onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. Hij gaat de vrijheid die scholen hebben voor het inrichten van hun burgerschapsonderwijs echter niet inperken. Wel wil hij hulp bieden bij de invulling van hun burgerschapsonderwijs.

Pagina's