• Een werknemer met een AOW-gerechtigde leeftijd wordt ziek, tot wanneer geldt dan de loondoorbetalingsverplichting?

    Artikel 4 lid 2 van de ZAPO meldt dat de loondoorbetaling van een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt 13 weken na de eerste ziektedag eindigt. De werknemer heeft deze 13 weken recht op 100% van het salaris. De CAO PO sluit hier aan bij de wettelijke regeling. Meer informatie over dit onderwerp leest u op de website van Rijksoverheid

  • Wanneer een medewerker het basisbudget duurzame inzetbaarheid op wenst te nemen voor verlof, moeten dan eerst de uren in het bijzonder budget opgenomen zijn?

    Een medewerker die het basisbudget van 40 uren (artikel 8A.3 CAO PO), in wenst te zetten voor verlof, dan dient eerst het bijzonder budget van 130 uren (artikel 8A.6 CAO PO), op te nemen. Dit is te vinden in artikel 8A.6 lid 4 CAO PO.

  • De Tweede Kamer nam vorige week een motie aan om de loonkloof tussen het personeel van primair- en voortgezet onderwijs te dichten. Naast initiatiefnemers SP, GroenLinks, Partij voor de Arbeid en de Partij voor de Dieren, stemden ook coalitiepartners D66 en de ChristenUnie in.

  • Hebben werknemers die nu thuiswerken recht op een thuiswerkvergoeding?

    In de cao po zijn er geen vergoedingen voor thuiswerken opgenomen. Ook de fiscale regeling is niet van toepassing in de situatie waarin werknemers tijdelijk thuis werken. De thuiswerkregels van de belastingdienst zijn er speciaal op gericht voor de werknemers die structureel vanuit huis hun werkzaamheden doen. In deze situatie waarin medewerkers tijdelijk thuiswerken is er geen fiscale vergoeding mogelijk.

  • Minister Arie Slob (Onderwijs) erkent dat er een loonkloof is tussen primair en voortgezet onderwijs en dat deze kloof niet terecht is. Om dit gat te dichten, vindt hij dat beide sectoren onder één cao moeten worden ondergebracht. Dit kost geld, maar het is aan volgende kabinetten om dit te bekostigen.