• De sociale partners in het primair onderwijs zijn gisteren begonnen met de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FvOv, FNV Overheid, AVS en werkgeversorganisatie PO-Raad wisselden op 5 december hun inzetbrieven uit als start van de cao-onderhandelingen. In de inzetbrief van de PO-Raad ligt de focus op een moderne cao die ruimte biedt aan leraren, teams, schoolleiders en schoolbesturen.

  • Praat mee over de inzet voor de volgende cao...

  • De leden van de PO-Raad hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO 2018. Ruim 88 procent van de leden is positief over het akkoord. De cao wordt maandag 2 juli definitief getekend. Daarmee worden de salarisverhogingen voor alle medewerkers op 1 september van kracht.

  • Aanmelden: Aanmeldformulier extra voorlichtingsbijeenkomst CAO PO 2018

  • Stemgerechtigde schoolbestuurders kunnen tot 28 juni hun stem uitbrengen over het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Zij hebben hierover een e-mail ontvangen.

  • De leden van de PO-Raad hebben op woensdag 6 juni een bericht ontvangen over het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Hierin staat abusievelijk dat de tweede voorlichtingsbijeenkomst in Rotterdam wordt gehouden. Dit moet zijn Eindhoven, zoals ook in de agenda op deze website staat.

  • Op woensdag 6 juni heeft de eerste cao-onderhandelaar van de PO-Raad zijn handtekening gezet onder het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao in het primair onderwijs. De PO-Raad is blij met de stappen die we hebben kunnen zetten in de modernisering van cao. Belangrijke hoofdstukken in de cao zijn transparanter en het beroep leraar is aantrekkelijker geworden door een hoger salaris en meer... Lees verder

  • Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders uit het primair onderwijs kunnen nog tot donderdag 17 mei, 11 uur meedenken over de nieuwe functiebeschrijvingen voor leraren in het basis-, speciaal basis-, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs.

Pagina's