• Het is gelukt. We hebben samen met de bonden een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao. Het was een langdurig proces, maar nu ligt er een document dat ‘een eerste stap’ kan worden genoemd. Op twee manieren: Het is de eerste stap op weg naar een modernere cao, waarin meer ruimte is voor de werkvloer om samen het werk te verdelen en samen te werken aan de kwaliteit van personeel en onderwijs. Ook in een ander opzicht is het de eerste stap: Het is nu aan de schoolbesturen om verder inhoud te geven aan goed HR-beleid waarvoor de cao de instrumenten aanreikt. Want we weten dat een goede invulling van de nieuwe cao-afspraken door de schoolbesturen een voorwaarde is voor verdere vernieuwing.   

  • Om het onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao po uit te leggen aan P&O-medewerkers en vertegenwoordigers van administratiekantoren, organiseert de PO-Raad twee bijeenkomsten. Deze worden...

  • Leden van de PO-Raad met vragen over het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao PO kunnen die donderdag 3 juli tussen 13:00 en 15:00 uur digitaal stellen via cao@poraad.nl. Deze vragen worden,...

  • De PO-Raad heeft op 2 juli een onderhandelaarsakkoord bereikt met de onderwijsvakbonden over een cao voor het primair onderwijs. Met deze cao is een belangrijke stap gezet op weg naar modernisering van de arbeidsvoorwaarden. De nieuwe CAO PO 2014-2015 loopt van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015. Op 1 september 2014 stijgen de salarissen met 1,2%.

  • De onderwijsvakbonden en PO-Raad hebben constructief overleg gevoerd over een nieuwe cao po voor 2014 en verder. Partijen hebben besloten het overleg woensdag 25 juni voort te zetten. De aard van...

  • De PO-Raad heeft op 2 juli een  onderhandelaarsakkoord  bereikt met de onderwijsvakbonden over een cao voor het primair onderwijs. Met deze cao is een belangrijke stap gezet op weg naar...

  • De PO-Raad onderhandelt vrijdag 20 juni met haar sociale partners in het primair onderwijs over een nieuwe cao PO. Doel is om die dag een akkoord te sluiten. Bij een akkoord organiseert de PO-Raad op korte termijn regionale bijeenkomsten voor haar leden om de afspraken voor te leggen en toe te lichten. Schrijf de data alvast in uw agenda.

  • Woensdag 28 mei zijn de onderhandelingen over de cao-po hervat. Het overleg heeft enkele weken stil gelegen. De betrokken partijen hebben zich nu met elkaar ten doel gesteld vóór de zomervakantie een onderhandelaarsakkoord te kunnen presenteren.

  • De PO-Raad en de vakbonden beginnen woensdag 28 mei aan een nieuwe ronde van cao-onderhandelingen. Om het proces te bespoedigen, hebben de partijen gezamenlijk een externe voorzitter voor het overleg gezocht die ook een bemiddelende rol kan spelen om te helpen de nodige noten te kraken. De PO-Raad is verheugd dat Peter Gortzak bereid is deze klus te doen.

  • Nadat op 23 april jl. de vakbonden een voor de PO-Raad nieuwe inzet presenteerden voor de CAO PO 2014, is besloten vrijdag 9 mei de onderhandeling te hervatten.

Pagina's