• De PO-Raad onderhandelt vrijdag 20 juni met haar sociale partners in het primair onderwijs over een nieuwe cao PO. Doel is om die dag een akkoord te sluiten. Bij een akkoord organiseert de PO-Raad op korte termijn regionale bijeenkomsten voor haar leden om de afspraken voor te leggen en toe te lichten. Schrijf de data alvast in uw agenda.

  • Woensdag 28 mei zijn de onderhandelingen over de cao-po hervat. Het overleg heeft enkele weken stil gelegen. De betrokken partijen hebben zich nu met elkaar ten doel gesteld vóór de zomervakantie een onderhandelaarsakkoord te kunnen presenteren.

  • De PO-Raad en de vakbonden beginnen woensdag 28 mei aan een nieuwe ronde van cao-onderhandelingen. Om het proces te bespoedigen, hebben de partijen gezamenlijk een externe voorzitter voor het overleg gezocht die ook een bemiddelende rol kan spelen om te helpen de nodige noten te kraken. De PO-Raad is verheugd dat Peter Gortzak bereid is deze klus te doen.

  • Nadat op 23 april jl. de vakbonden een voor de PO-Raad nieuwe inzet presenteerden voor de CAO PO 2014, is besloten vrijdag 9 mei de onderhandeling te hervatten.

  • 'De Tweede Kamer en staatssecretaris Sander Dekker waren vorige week duidelijk: Er komen geen landelijke normen voor de klassengrootte. Ze bespraken de oproep van de vakbond ‘Leraren in Actie’. Die pleitte voor een klas van maximaal 28 leerlingen volgend schooljaar. Na drie jaar zou de omvang maximaal 24 mogen zijn. Het ging Leraren in Actie zowel om het voortgezet als om het primair onderwijs. Ze hadden dit onderwerp via een burgerinitiatief (een petitie tegen grote klassen) op de politieke agenda gekregen.

  • Vanwege praktische omstandigheden is de hervatting van de cao-onderhandeling maandag 31 maart uitgesteld. In overleg wordt naar een nieuwe datum gezocht, de intentie is zo snel mogelijk met elkaar om de tafel te gaan.

  • PO-Raad en bonden praten op 31 maart weer over de cao PO. Na een constructieve start van de onderhandelingen besloten de partijen vorige maand de gesprekken tijdelijk op te schorten.

  • Het cao-overleg voor het primair onderwijs met de bonden is geschorst. Het onderhandelingsproces verliep aanvankelijk voortvarend en constructief, maar nu is er een moment waarop partijen zich even moeten bezinnen.

  • Op 11 november 2013 begonnen de PO-Raad en vakbonden aan de onderhandelingen voor een nieuwe cao in 2014. De gesprekken verlopen constructief. De verwachting is dan ook nog steeds dat begin dit voorjaar een onderhandelaarsakkoord aan de leden kan worden voorgelegd.

  • Het werk van een (vice)voorzitter van de PO-Raad heeft op dit moment veel weg van een schaakspel. Bij de PO-Raad zijn we met verschillende trajecten tegelijk bezig om de belangen van het onderwijs te behartigen. Het is schaken voor gevorderden, op meerdere borden tegelijk.

Pagina's