• PO-Raad en bonden praten op 31 maart weer over de cao PO. Na een constructieve start van de onderhandelingen besloten de partijen vorige maand de gesprekken tijdelijk op te schorten.

  • Het cao-overleg voor het primair onderwijs met de bonden is geschorst. Het onderhandelingsproces verliep aanvankelijk voortvarend en constructief, maar nu is er een moment waarop partijen zich even moeten bezinnen.

  • Op 11 november 2013 begonnen de PO-Raad en vakbonden aan de onderhandelingen voor een nieuwe cao in 2014. De gesprekken verlopen constructief. De verwachting is dan ook nog steeds dat begin dit voorjaar een onderhandelaarsakkoord aan de leden kan worden voorgelegd.

  • Het werk van een (vice)voorzitter van de PO-Raad heeft op dit moment veel weg van een schaakspel. Bij de PO-Raad zijn we met verschillende trajecten tegelijk bezig om de belangen van het onderwijs te behartigen. Het is schaken voor gevorderden, op meerdere borden tegelijk.

  • Per 1 januari 2014 is de volledige decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden een feit. Dit betekent dat de werknemersorganisaties en de PO-Raad in de CAO nu ook afspraken kunnen maken over de primaire arbeidsvoorwaarden, en hierdoor een beter op elkaar afgestemd arbeidsvoorwaardenpakket kunnen samenstellen.

  • PO-Raad en vakbonden starten maandag 11 november met onderhandelingen over de CAO PO 2014. Hier vindt u de inzet van de PO-Raad voor die onderhandelingen. Na de interessante gesprekken die we in...

  • Begin november gaan de onderhandelingen voor de CAO primair onderwijs 2014 van start. De sociale partners brengen dan hun wensen in, in de zogeheten inzetbrieven. Deze inzetbrieven vormen het uitgangspunt voor de onderhandelingen. De PO-Raad vraagt u, onderwijsbestuurder en lid van de PO-Raad, om in een paar kernwoorden aan te geven wat voor u het belangrijkste onderwerp is om de CAO op aan te passen. Zo kunnen we uw belangen aan de onderhandelingstafel nog beter over het voetlicht krijgen.

  • De PO-Raad en de onderwijsvakbonden streven naar een nieuwe cao-po per 1 januari 2014. In de eerste helft van 2013 heeft een uitgebreid traject plaatsgevonden waarin leraren, ondersteuners, leidinggevenden en bestuurders met elkaar hebben gebrainstormd en gediscussieerd over kansen en vernieuwingen voor het primair onderwijs en de nieuwe cao-po 2014. De verzamelde informatie en standpunten zijn nu gebundeld in een innovatieschrift met de titel: ‘mijn werk, onze scholen’.

  • De PO-Raad wil haar leden graag helpen om de discussie over een nieuwe cao PO ook bij hun scholen en schoolleiders onder de aandacht te brengen. De PO-Raad heeft daarom samen met de vakbonden een poster gemaakt die zij onder meer in hun scholen kunnen ophangen. Op 22 mei en 29 mei kunnen leraren, ondersteuners, leidinggevenden en bestuurders online en anoniem meepraten over de inhoud van de CAO.

  • Tijd: 14.00 tot 17.00 uur Doelgroep: Leraren, ondersteuners, leidinggevenden, bestuurders Locaties: Hummelo, OBS De Woordhof Burgum, Protestants Christelijke Basisschool De Arke Bodegraven, R.K....

Pagina's