• Een goede cao voor het primair onderwijs draagt eraan bij dat leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners hun werk goed kunnen doen en dat leerlingen daardoor goed onderwijs krijgen....

 • De cao-afspraken rondom duurzame inzetbaarheid biedt medewerkers van 57 jaar en ouder de mogelijkheid om verlof te sparen. In de Regeling jaarverslag onderwijs is aangegeven dat voor deze gespaarde uren ouderenverlof een voorziening op de balans moet worden ingericht.

 • Pagina

  Het  primair onderwijs is een sector waarin mensen hun betrokkenheid bij kinderen en onderwijs vormgeven. Die betrokkenheid en inzet verdient een cao die alle medewerkers in het primair onderwijs...

 • Onderwerp
  25-01-2015

  Download hier de integrale tekst van de huidige cao... Lees verder

 • Heeft u vragen over de nieuwe CAO PO? De PO-Raad vult regelmatig de lijst met veelgestelde vragen over de cao aan. Bekijk alle vragen en antwoorden hier.

 • Thema
  01-01-2015

  Hoe krijgen we voldoende en ook de beste mensen voor de klas? Dat is op dit moment de hamvraag als we het hebben over werkgeverszaken. Het complexe arbeidsmarktprobleem in het primair onderwijs is niet alleen een vraagstuk voor de politiek. De sector beschikt zelf over een aantal belangrijke knoppen om aan te draaien.

 • De PO-Raad en vakbonden hebben de CAO PO 2014-2015 vrijdag met een handtekening bekrachtigd. Met de nieuwe CAO is een belangrijke stap gezet op weg naar modernisering van de arbeidsvoorwaarden. 

 • Schoolbesturen krijgen de komende tijd te maken met veel veranderingen: een nieuwe cao en modernisering van het vervangingsfonds. De PO-Raad en het Vervangingsfonds organiseren daarom...

Pagina's