• Schoolbesturen krijgen de komende tijd te maken met veel veranderingen: een nieuwe cao en modernisering van het vervangingsfonds. De PO-Raad en het Vervangingsfonds organiseren daarom...

  • De laatste maanden is de PO-Raad ongelooflijk veel in gesprek met schoolbestuurders, P&O-ers en schoolleiders over de implementatie van de nieuwe CAO PO. De eerste periode na het tekenen van het onderhandelaarsakkoord ging het vooral om het geven van informatie: Wat betekent deze afspraak nu precies? Hoe moet ik dat lezen? Hebben jullie ook geregeld wat we moeten doen met …? 

  • De nieuwe salaristabellen die gelden vanaf 1 september 2014, zijn aangevuld met de bedragen voor de LE-schaal. Die ontbrak nog in het eerder gepubliceerde overzicht.

  • De eerste teksten van de nieuwe CAO PO 2014-2015 zijn bekend. U vindt ze in de bijlagen in het bericht.

  • Werknemers en werkgevers hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO PO. Nadat eerder al leden van de PO-Raad ermee instemden, bleek ook uit de ledenraadplegingen van de onderwijsbonden een meerderheid positief te zijn over de nieuwe cao. Daarmee is het onderhandelaarsakkoord, dat begin juli werd bereikt, aangenomen.

  • Met een overtuigende meerderheid hebben leden van de PO-Raad ingestemd met het onderhandelaarsakkoord CAO PO. Bijna 60 procent van de leden van de PO-Raad heeft gestemd en 90 procent daarvan was een ‘ja’. Dat betekent ook dat een meerderheid van het totaal aantal leden (dus inclusief de leden die niet gestemd hebben) vóór dit akkoord heeft gestemd.

  • Op 10, 11, 13 en 14 november organiseert de PO-Raad bijeenkomsten van de kennisgroep Financiën. Op deze bijeenkomsten zal de actualiteit rondom bekostiging van het PO worden besproken. Denkt u aan...

  • Na eerdere cao-bijeenkomsten voor schoolbestuurders en P&O-ers, organiseert de PO-Raad op 26 september een cao-bijeenkomst voor schoolleiders. De reguliere bijeenkomst voor schoolleiders in de...

  • De PO-Raad organiseert op 19 september een extra bijeenkomst voor P&O-adviseurs om de nieuwe CAO PO toe te lichten. Deze bijeenkomst is een extra bijeenkomst voor P&O’ers die eerdere...

Pagina's