• Vandaag hebben CNV Onderwijs, FvOV en AVS enerzijds en de PO-Raad anderzijds hun handtekening gezet onder een aantal afspraken. Deze afspraken brengen een cao-akkoord over 2016 dichterbij.

 • De sociale partners in het onderwijs roepen het kabinet op om, indien het ABP besluit de pensioenpremie te verhogen, de kosten van de premiestijging op zich te nemen. Op 20 oktober verstuurden ze hierover een brief aan de bewindslieden.

 • Het Algemeen Dagblad luidt de noodklok over de positie van invallers in het basisonderwijs. Overal in Nederland raken schoolkinderen hun geliefde juffen kwijt doordat de school de tijdelijke kracht niet in dienst wil nemen en het contract ook niet meer mag verlengen, zo meldt de krant op 4 juni. 

 • Is de Wwz ook van toepassing op het openbaar onderwijs?

  De grootste delen van de Wet werk en zekerheid (Wwz) gaan over de veranderingen van het Burgerlijk Wetboek. Deze onderdelen, zoals de ketenbepaling, het ontslagrecht, de aanzegplicht en de transitievergoeding, zijn vooralsnog alleen van toepassing op het bijzonder onderwijs en niet op het openbaar onderwijs. Dit zal veranderen als de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt (vermoedelijk 2020) of als de Wwz op deze onderdelen eerder worden geïncorporeerd in de CAO PO. 

 • P&O-ers ondersteunen het schoolbestuur en schooldirecteuren zodat zij een goede werkgever kunnen zijn. Die zorgen ervoor dat de randvoorwaarden op orde zijn waardoor de leraar zo goed mogelijk zijn werk kan doen. En aangezien de leraar de belangrijkste factor is voor goed onderwijs komt dit de leerling ten goede. De kennisgroep P&O helpt P&O- ers bij het vormgeven van HR-beleid in...

 • De Arbeidsvoorwaardencommissie komt afhankelijk van cao-onderhandelingen diverse keren per jaar bij elkaar.

 • Een goede cao voor het primair onderwijs draagt eraan bij dat leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners hun werk goed kunnen doen en dat leerlingen daardoor goed onderwijs krijgen....

 • De cao-afspraken rondom duurzame inzetbaarheid biedt medewerkers van 57 jaar en ouder de mogelijkheid om verlof te sparen. In de Regeling jaarverslag onderwijs is aangegeven dat voor deze gespaarde uren ouderenverlof een voorziening op de balans moet worden ingericht.

 • Pagina

  Het  primair onderwijs is een sector waarin mensen hun betrokkenheid bij kinderen en onderwijs vormgeven. Die betrokkenheid en inzet verdient een cao die alle medewerkers in het primair onderwijs...

Pagina's