• Er is verwarring over de datums van de regionale  bijeenkomsten over  het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao voor het primair onderwijs.  De bijeenkomsten vinden plaats op: donderdag 21...

  • De PO-Raad organiseert op 21 en 22 augustus weer regionale bijeenkomsten om het onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao po voor te leggen aan haar leden. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden.

  • De PO-Raad organiseert regionale bijeenkomsten om het onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao po voor te leggen aan haar leden. Zij kunnen zich hiervoor nu aanmelden. De PO-Raad heeft op 2 juli...

  • Een moderne cao is een cao waarin ruimte is voor schoolbesturen en hun schoolteams om afspraken te maken. Een cao waarin niet alles is dicht geregeld. Op de eerste informatiebijeenkomst over het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao moesten verschillende schoolbesturen wennen aan het idee dat ze die ruimte zouden krijgen. Een verslag van de eerste bijeenkomst.

  • Het is gelukt. We hebben samen met de bonden een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao. Het was een langdurig proces, maar nu ligt er een document dat ‘een eerste stap’ kan worden genoemd. Op twee manieren: Het is de eerste stap op weg naar een modernere cao, waarin meer ruimte is voor de werkvloer om samen het werk te verdelen en samen te werken aan de kwaliteit van personeel en onderwijs. Ook in een ander opzicht is het de eerste stap: Het is nu aan de schoolbesturen om verder inhoud te geven aan goed HR-beleid waarvoor de cao de instrumenten aanreikt. Want we weten dat een goede invulling van de nieuwe cao-afspraken door de schoolbesturen een voorwaarde is voor verdere vernieuwing.   

  • Om het onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao po uit te leggen aan P&O-medewerkers en vertegenwoordigers van administratiekantoren, organiseert de PO-Raad twee bijeenkomsten. Deze worden...

  • Leden van de PO-Raad met vragen over het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao PO kunnen die donderdag 3 juli tussen 13:00 en 15:00 uur digitaal stellen via cao@poraad.nl. Deze vragen worden,...

  • De PO-Raad heeft op 2 juli een onderhandelaarsakkoord bereikt met de onderwijsvakbonden over een cao voor het primair onderwijs. Met deze cao is een belangrijke stap gezet op weg naar modernisering van de arbeidsvoorwaarden. De nieuwe CAO PO 2014-2015 loopt van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015. Op 1 september 2014 stijgen de salarissen met 1,2%.

  • De onderwijsvakbonden en PO-Raad hebben constructief overleg gevoerd over een nieuwe cao po voor 2014 en verder. Partijen hebben besloten het overleg woensdag 25 juni voort te zetten. De aard van...

  • De PO-Raad heeft op 2 juli een  onderhandelaarsakkoord  bereikt met de onderwijsvakbonden over een cao voor het primair onderwijs. Met deze cao is een belangrijke stap gezet op weg naar...

Pagina's