• De nieuwe salaristabellen die gelden vanaf 1 september 2014, zijn aangevuld met de bedragen voor de LE-schaal. Die ontbrak nog in het eerder gepubliceerde overzicht.

  • De eerste teksten van de nieuwe CAO PO 2014-2015 zijn bekend. U vindt ze in de bijlagen in het bericht.

  • Werknemers en werkgevers hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO PO. Nadat eerder al leden van de PO-Raad ermee instemden, bleek ook uit de ledenraadplegingen van de onderwijsbonden een meerderheid positief te zijn over de nieuwe cao. Daarmee is het onderhandelaarsakkoord, dat begin juli werd bereikt, aangenomen.

  • Met een overtuigende meerderheid hebben leden van de PO-Raad ingestemd met het onderhandelaarsakkoord CAO PO. Bijna 60 procent van de leden van de PO-Raad heeft gestemd en 90 procent daarvan was een ‘ja’. Dat betekent ook dat een meerderheid van het totaal aantal leden (dus inclusief de leden die niet gestemd hebben) vóór dit akkoord heeft gestemd.

  • Op 10, 11, 13 en 14 november organiseert de PO-Raad bijeenkomsten van de kennisgroep Financiën. Op deze bijeenkomsten zal de actualiteit rondom bekostiging van het PO worden besproken. Denkt u aan...

  • Na eerdere cao-bijeenkomsten voor schoolbestuurders en P&O-ers, organiseert de PO-Raad op 26 september een cao-bijeenkomst voor schoolleiders. De reguliere bijeenkomst voor schoolleiders in de...

  • De PO-Raad organiseert op 19 september een extra bijeenkomst voor P&O-adviseurs om de nieuwe CAO PO toe te lichten. Deze bijeenkomst is een extra bijeenkomst voor P&O’ers die eerdere...

  • Van 1 tot 10 september kunnen leden van de PO-Raad hun stem uitbrengen op het begin juli bereikte onderhandelaarsakkoord over de CAO PO. De PO-Raad legt, net als de vakbonden aan hun leden, het onderhandelaarsakkoord met positief advies voor aan haar leden. De PO-Raad roept al haar leden op te stemmen. Zij ontvingen hierover een unieke uitnodiging per e-mail.

  • Toen we eind juli met vakantie gingen, hadden we het gevoel dat het ook echt ‘mocht’. Het oude jaar hadden we op de valreep afgerond met zowel een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO PO als een Bestuursakkoord. Het zijn deze documenten die nu het begin van ons werk in het nieuwe schooljaar markeren. Sinds de eerste scholen weer zijn begonnen, hebben we alweer twee regionale bijeenkomsten achter de rug om onze leden te informeren over de afspraken die daarin zijn gemaakt. Een bijeenkomst in Assen en een in Heemskerk. Evenals bij de bijeenkomsten voor de zomer in Utrecht en Eindhoven was de belangstelling er zo groot dat we een extra zaal moesten bijtrekken. De aanwezige leden stelden verhelderende vragen, maar ook kritische. Er was veel steun voor de ruimte die de nieuwe cao biedt, maar er waren ook zorgen. Sommigen meenden dat die vrijheid juist meer werk oplevert voor schoolbestuurders en schoolleiders. Bijvoorbeeld omdat zij meer moeten overleggen met hun personeel en de PMR.

  • Om het onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao po uit te leggen aan vertegenwoordigers van administratiekantoren, organiseert de PO-Raad een bijeenkomst. Deze wordt gehouden op: 5 september van...

Pagina's