• Van 1 tot 10 september kunnen leden van de PO-Raad hun stem uitbrengen op het begin juli bereikte onderhandelaarsakkoord over de CAO PO. De PO-Raad legt, net als de vakbonden aan hun leden, het onderhandelaarsakkoord met positief advies voor aan haar leden. De PO-Raad roept al haar leden op te stemmen. Zij ontvingen hierover een unieke uitnodiging per e-mail.

  • Toen we eind juli met vakantie gingen, hadden we het gevoel dat het ook echt ‘mocht’. Het oude jaar hadden we op de valreep afgerond met zowel een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO PO als een Bestuursakkoord. Het zijn deze documenten die nu het begin van ons werk in het nieuwe schooljaar markeren. Sinds de eerste scholen weer zijn begonnen, hebben we alweer twee regionale bijeenkomsten achter de rug om onze leden te informeren over de afspraken die daarin zijn gemaakt. Een bijeenkomst in Assen en een in Heemskerk. Evenals bij de bijeenkomsten voor de zomer in Utrecht en Eindhoven was de belangstelling er zo groot dat we een extra zaal moesten bijtrekken. De aanwezige leden stelden verhelderende vragen, maar ook kritische. Er was veel steun voor de ruimte die de nieuwe cao biedt, maar er waren ook zorgen. Sommigen meenden dat die vrijheid juist meer werk oplevert voor schoolbestuurders en schoolleiders. Bijvoorbeeld omdat zij meer moeten overleggen met hun personeel en de PMR.

  • Om het onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao po uit te leggen aan vertegenwoordigers van administratiekantoren, organiseert de PO-Raad een bijeenkomst. Deze wordt gehouden op: 5 september van...

  • Er is verwarring over de datums van de regionale  bijeenkomsten over  het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao voor het primair onderwijs.  De bijeenkomsten vinden plaats op: donderdag 21...

  • De PO-Raad organiseert op 21 en 22 augustus weer regionale bijeenkomsten om het onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao po voor te leggen aan haar leden. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden.

  • De PO-Raad organiseert regionale bijeenkomsten om het onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao po voor te leggen aan haar leden. Zij kunnen zich hiervoor nu aanmelden. De PO-Raad heeft op 2 juli...

  • Een moderne cao is een cao waarin ruimte is voor schoolbesturen en hun schoolteams om afspraken te maken. Een cao waarin niet alles is dicht geregeld. Op de eerste informatiebijeenkomst over het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao moesten verschillende schoolbesturen wennen aan het idee dat ze die ruimte zouden krijgen. Een verslag van de eerste bijeenkomst.

  • Het is gelukt. We hebben samen met de bonden een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao. Het was een langdurig proces, maar nu ligt er een document dat ‘een eerste stap’ kan worden genoemd. Op twee manieren: Het is de eerste stap op weg naar een modernere cao, waarin meer ruimte is voor de werkvloer om samen het werk te verdelen en samen te werken aan de kwaliteit van personeel en onderwijs. Ook in een ander opzicht is het de eerste stap: Het is nu aan de schoolbesturen om verder inhoud te geven aan goed HR-beleid waarvoor de cao de instrumenten aanreikt. Want we weten dat een goede invulling van de nieuwe cao-afspraken door de schoolbesturen een voorwaarde is voor verdere vernieuwing.   

  • Om het onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao po uit te leggen aan P&O-medewerkers en vertegenwoordigers van administratiekantoren, organiseert de PO-Raad twee bijeenkomsten. Deze worden...

  • Leden van de PO-Raad met vragen over het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao PO kunnen die donderdag 3 juli tussen 13:00 en 15:00 uur digitaal stellen via cao@poraad.nl. Deze vragen worden,...

Pagina's