• 't Kan verkeren.... In de zomer van 2013 voerde de PO-Raad nog een campagne om bij politiek en media aandacht te vragen voor de financiële nood in het primair onderwijs. Naast de krimp van het leerlingenaantal leidden stille bezuinigingen tot ontslag van een groot aantal leraren en tot grotere klassen. Als we nu kijken naar de bereidheid die de politiek heeft om in het onderwijs te investeren, mogen we zeker niet klagen.

  • De sociale partners in het primair onderwijs hebben met elkaar een aantal errata vastgesteld voor de CAO PO 2013. Het betreft een aantal tekstuele aanpassingen en aanpassing van enkele salarisbedragen aan het wettelijk minimumloon per 1 juli 2013.

  • De PO-Raad is optimistisch over de cao-onderhandelingen die na de zomervakantie plaatsvinden. De gesprekken die de PO-Raad de afgelopen maanden met de onderwijsbonden en een kleine duizend bestuurders, schoolleiders, leraren en onderwijsondersteuners heeft gevoerd, waren goed en constructief.

  • Schoolbestuurders en -leiders, leraren en onderwijsondersteuners konden woensdag voor het eerst direct invloed uitoefenen op hun nieuwe CAO. Online konden ze meediscussiëren over wat volgens hen daarin niet mag ontbreken. ,,Zo komen er betere arbeidsvoorwaarden. Daar ben ik heilig van overtuigd.’’

  • Misschien post u wel eens een bericht op Facebook of ziet u uw kinderen dagelijks verwoed digitale vrienden maken. Het is niet ondenkbaar dat u via uw Twitteraccount online meediscussieert over nieuwtjes en ontwikkelingen in het onderwijs. En terwijl u enkele jaren geleden wellicht nog dacht dat al die digitale vernuftigheden voorlopig aan u voorbij zouden gaan, zit in het voorvakje van uw tas tegenwoordig gewoon een smartphone. Naast de tablet waarop u de krant leest.

  • Tijd: 13.00 - 14.30 of 20.00 - 21.30 Wat mag er absoluut niet ontbreken in een nieuwe cao PO? Wat heeft u als bestuurder, leraar, leidinggevende of ondersteuner nodig om onderwijskwaliteit te...

  • Tijd: 13.00 - 14.30 of 20.00 - 21.30 Wat mag er absoluut niet ontbreken in een nieuwe cao PO? Wat heeft u als bestuurder, leraar, leidinggevende of ondersteuner nodig om onderwijskwaliteit te...

  • Wat mag er absoluut niet ontbreken in een nieuwe cao PO? Wat heeft u als bestuurder, leraar, leidinggevende of ondersteuner nodig om onderwijskwaliteit te kunnen blijven leveren? En hoe zorgen we ervoor dat in die behoeften wordt voorzien? Laat ook uw stem horen en praat mee tijdens de online discussie over een nieuwe cao.

  • Maandag 8 april gaat de TweeWeekse ‘Mijn werk, Onze scholen’ officieel van start, maar deze week zijn er al een paar gesprekken geweest. De eerste reacties zijn positief. In het hele land vinden...

  • In het kamerdebat van 27 maart over leraren en lerarenbeleid benadrukken partijen het belang van modernisering. Zij geven daarbij terecht aan dat dat een zaak is van sociale partners. De PO-Raad...

Pagina's