• Begin juni hebben alle schoolbesturen een uitnodiging (via e-mail) ontvangen om een on line enquete in te vullen over de praktijk van arbeidsvoorwaardenregelingen en de wensen voor de CAO PO....

  • De PO-Raad doet begin juni een onderzoek onder alle schoolbesturen naar de praktijk van arbeidsvoorwaardenregelingen en de wensen voor de CAO PO. Alle schoolbesturen krijgen begin juni een...

  • Op verzoek van de leden organiseerde de PO-Raad woensdag 2 november jl. een studiemiddag over Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO). Op veel scholen dreigt personeel ontslagen te moeten worden...

  • Op dinsdag 4 oktober heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel volledige decentralisatie arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Hierdoor gaat de PO-Raad met de vakbonden...

  • Om meer maatwerk te kunnen leveren en een evenwichtiger arbeidsvoorwaardenpakket te kunnen samenstellen, is de PO-Raad er voorstander van dat over alle arbeidsvoorwaarden zo snel mogelijk op...

  • Donderdag 29 september debatteert de Tweede Kamer over volledige decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. De PO-Raad vindt het onwenselijk is dat de minister van OCW in...

  • Verschillende schoolbestuurders in de sector PO hebben een uitnodiging gekregen om als (buitengewoon) lid aan de ALV van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) op 14 juni...

  • De PO-Raad kan zich goed vinden in de brief die staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs onlangs stuurde aan de werknemer- en werkgeversorganisaties in de Stichting van het Onderwijs. Hij dringt er...

  • De PO-Raad en de vakbonden in het primair onderwijs (PO) hebben de onderhandeling over een nieuwe (decentrale) CAO, zonder concreet resultaat, afgerond. Er was geen uitzicht op overeenstemming. De...

  • De PO-Raad organiseert op 3, 8 en 15 maart regionale bijeenkomsten voor schoolbesturen naar aanleiding van de dreigende bezuinigingen op Passend onderwijs. Tijdens deze bijeenkomsten verstrekken we...

Pagina's