• Leveranciers van leerlingadministratie- en volgsystemen moeten de nieuwe normen van enkele toetsen bij voorkeur voor 1 mei 2014 en uiterlijk 1 augustus 2014 hebben ingebouwd.

  • Woensdag 12 maart maakte Cito de resultaten van de Eindtoets Basisonderwijs, beter bekend als Cito-Eindtoets, bekend. Ongeveer evenveel leerlingen hebben een advies voor vwo, havo of een van de leerwegen in het vmbo gekregen, zo blijkt daaruit. Dit schooljaar is het laatste jaar dat de Cito-Eindtoets op de huidige manier plaatsvond.

  • Cito heeft de normering van enkele toetsen onlangs aangepast. De helpdesk van de PO-Raad krijgt veel vragen van haar leden hierover. Ook bij leerkrachten en ouders spelen vragen over deze aanpassingen. We hebben een aantal vragen onder elkaar gezet, met de antwoorden van onze helpdesk.

  • Toetsontwikkelaar Cito heeft een voorbeeldbrief opgesteld waarmee scholen ouders van leerlingen kunnen informeren over de recente aanpassingen aan de normering van enkele toetsen. Het gaat om LVS-toetsen Begrijpend Lezen, Rekenen-Wiskunde en Spelling.

  • Het blijft nog onduidelijk of staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) de eindtoetsgegevens van scholen openbaar mag maken. De rechter doet daarover over twee weken uitspraak, zo besloot hij op 21 augustus.

  • De rechter gaat beslissen of staatssecretaris Sander Dekker de eindtoetsgegevens van scholen openbaar mag maken. Honderdtwintig schoolbesturen zijn bij de rechtbank in beroep gegaan tegen dat voornemen van de staatssecretaris. Die verklaarde eerdere bezwaren van de schoolbesturen onlangs ongegrond. De besturen zijn nu naar de rechter gestapt en hopen dat daarmee alsnog wordt voorkomen dat de gegevens op de voorgenomen wijze worden openbaar gemaakt.

  • Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) blijft bij zijn besluit om de gemiddelde eindtoetsscores van scholen openbaar te maken. De bezwaarschriften die schoolbesturen daartegen indienden, heeft hij ongegrond verklaard. De PO-Raad is het niet eens met die beslissing en de onderbouwing ervan. Ze raadt de schoolbesturen die bezwaar hebben aangetekend aan in beroep te gaan bij de rechtbank.

  • Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) heeft zes weken extra tijd nodig om te beslissen of hij de eindtoetsgegevens openbaar maakt. De zes weken die hij daarvoor had gekregen, waren te kort,...

  • Scholen worden onevenredig benadeeld wanneer de nu beschikbare eindtoetsgegevens openbaar worden gemaakt. Dat was de kern van het betoog dat de advocaat van de PO-Raad gisteren namens 155 schoolbesturen hield tijdens de hoorzitting over de openbaarmaking van de gegevens.

  • De advocaat van de PO-Raad gaat volgende week namens 155 schoolbesturen uitleggen waarom zij niet wil dat staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) de eindtoetsgegevens openbaar maakt. Op 13 mei vindt de hoorzitting plaats waarin het bezwaarschrift van de besturen wordt toegelicht. Dekker beslist daarna opnieuw wat hij met de eindtoetsgegevens gaat doen.

Pagina's