• Leraar en Lerarencollectief-oprichter Thijs Roovers nam citotoetsen af en constateert dat het helemaal niet meevalt met de achterstanden na acht weken thuisonderwijs. Een gesprek met hem en PO-Raad vice-voorzitter Anko van Hoepen over het belang van toetsen en achterstanden-allergie. “We moeten af van het idee dat een achterstand de fout is van de leerkracht. Het is het gevolg van een crisis.”

 • Steeds meer basisscholen nemen een intelligentietest af bij leerlingen in groep 8 om hun advies voor vervolgonderwijs mee te onderbouwen. Dat meldt het Algemeen Dagblad vandaag. De PO-Raad laat in een reactie in de krant weten dat dergelijke toetsen aanvullende informatie over een leerling kunnen geven, maar dat het zeker niet voor iedere groep 8’er noodzakelijk is.

 • Met het nieuwe schooljaar in aantocht is er vandaag weer volop aandacht in de media voor het effect van de nieuwe wet- en regelgeving rondom de eindtoets, of beter gezegd van het bindende advies van de basisschool.

 • Moeten schoolbesturen in het primair onderwijs de resultaten van de eindtoets beschikbaar stellen aan scholen in het voortgezet onderwijs?

  Wanneer door de school is besloten om de (centrale) eindtoets te gebruiken als het onafhankelijk tweede gegeven dan zijn zij verplicht om dit ook aan de betreffende VO-school te verstrekken.

  Het onafhankelijk tweede gegeven maakt namelijk onderdeel uit van het Onderwijskundig Rapport (OKR). Wanneer door een school is besloten om voor de afname van de eindtoets het OKR al te verstrekken aan de VO-school moet dit na de bekendmaking van de score op de eindtoets aangevuld worden.

  Wanneer de VO-school niet beschikt over een onafhankelijk tweede gegeven van een leerling geeft dit hen zelfs het recht om aanvullende toetsen af te nemen.

  De redenering zoals die hier boven staat vermeld geldt in principe voor alle leerlingen, tenzij zij vallen onder de ontheffingsgronden. 

 • De PO-Raad organiseert in samenwerking met de VO-raad en het Steunpunt Passend Onderwijs VO drie bijeenkomsten naar aanleiding van de veranderde regelgeving rondom de overstap naar het voortgezet...