• De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad stemde in juni 2017 in met enkele aanscherpingen van de 'Code Goed Bestuur in het primair onderwijs'. De meeste aanpassingen zijn gericht op het tegengaan van belangenverstrengeling en bevorderen van transparantie. In de toelichting van de aangescherpte code leest u meer over deze aanpassingen. 

  • Conform de Code Goed Bestuur behoort ieder schoolbestuur haar jaarverslag actief openbaar te maken. De PO-Raad roept de besturen die dat nog niet hebben gedaan op om het jaarverslag 2016 zo snel mogelijk openbaar te maken.

  • In het vervolgoverleg over passend onderwijs heeft de Tweede Kamer voor de kerstvakantie nog diverse moties aangenomen. Zo moet het kabinet aan de slag met maatwerkoplossingen voor samenwerkingsverbanden met een krimpend budget en zal zij de behoefte gaan inventariseren voor meer experimenteerruimte voor besturen die zowel speciaal als speciaal basisonderwijs aanbieden. De PO-Raad gaat met OCW in gesprek over de consequenties van de moties.

  • Op donderdag 24 november 2016 vond de 10-jarig jubileum editie van de Dyade Bestuursbokaal plaats tijdens het seminar ‘Onderwijs Ontregelt!’. Tijdens deze dag werd het bestuursverslag van Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel te Amsterdam verkozen tot beste bestuursverslag van Nederland in het primair onderwijs.

  • Schoolbesturen worden hoogstwaarschijnlijk bij wet verplicht hun jaarverslagen actief openbaar te maken. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) werkt aan een wet die dat regelt.

  • Goed onderwijs is teamwork. Dat heeft de PO-Raad in 2015 weer laten zien. Of het nu ging om de Integrale Kindcentra, onderwijs voor vluchtelingenkinderen of goed internet op alle scholen. Samen met anderen behaalden we het beste resultaat. Benieuwd waarvoor we ons in 2015 nog meer hebben ingezet? U leest het in ons online jaarverslag.

  • Het primair onderwijs valt op door soberheid in declaratiegedrag, dat blijkt uit het Wob-onderzoek van RTL Nieuws naar declaraties van schoolbesturen. De nieuwszender heeft aan de PO-Raad laten weten dat er geen negatieve uitzonderingen zijn in het primair onderwijs. Daarnaast complimenteert RTL de sector met de zorgvuldige wijze waarop de verzochte informatie is aangeleverd.

  • Op 19 februari heeft het DB van de PO-Raad de monitorcommissie Goed Bestuur primair onderwijs geïnstalleerd. De monitorcommissie gaat, in navolging op het advies van de commissie Meurs, monitoren hoe het staat met de professionalisering van schoolbesturen in de sector primair onderwijs.

Pagina's