• Gemeenten kunnen per 2014 alsnog deelnemen aan de Brede Impuls Combinatiefuncties of hun deelnamepercentage ophogen. Voor scholen is dit een kans om bij hun gemeente hun interesse kenbaar te maken voor een combinatiefunctie. Zij moeten wel voor 1 maart aanstaande opgeven of ze van deze uitbreidingsmogelijkheid gebruikmaken.