• Pagina

    Onder de vlag van 'Eerst kiezen, dan delen' heeft de PO-Raad diverse conferenties en workshops georganiseerd om beleidsrijk financieel management verder onder de aandacht te brengen en handvatten te bieden aan schoolbestuurders. Hieronder vindt u een impressie.

  • Onderwerp
    31-12-2014

    Met de invoering van de lumpsumregeling in het primair onderwijs hebben besturen en scholen meer zeggenschap gekregen over de wijze waarop ze hun middelen inzetten. Bij het grootste deel van de besturen en scholen heeft dit op beperkte schaal geleid tot veranderingen in de verdeling en besteding van het geld. Ook hebben zij volop aandacht besteed aan de meer beheersmatige kanten van financieel... Lees verder