• De PO-Raad kijkt terug op een succesvol congres Kennis voor Morgen. Nog eens nalezen wat er op 12 juni allemaal gebeurde en is gezegd? Of was u er niet bij maar bent u nieuwsgierig naar wat deze dagen hebben opgeleverd? Bekijk dan de visuele notulen.

  • Een heel podium vol met kinderen met muzikaal talent trapten het congres ‘Kennis voor morgen’ af. Trots stonden de kinderen uit Eerbeek op het podium met trompetten en bugels die glommen door het weerkaatsende licht in de zaal. Onder leiding van een dirigent en begeleidende band, brachten zij een paar nummers ten gehore om alle aanwezigen van het congres even flink op te warmen. Een verslag van het congres van de PO-Raad Kennis voor morgen.

  • Niemand minder dan Hare Majesteit Koningin Máxima sprak vanochtend bij de opening van de tweede dag van het PO-Raad Congres. De Koningin hield een warm pleidooi voor muziek voor de ruim 350 aanwezigen in congrescentrum Papendal.

  • Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) zal op donderdag 11 juni aanwezig zijn op de ledendag van het PO-Raad congres ‘Kennis voor morgen’ op locatie Papendal. Hij zal tijdens het diner - na afloop van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad - een korte tafelrede houden. Daarna zal hij aanschuiven bij verschillende tafels om in gesprek te gaan met schoolbestuurders over de vraag die tijdens het congres centraal staat: hoe bereiden wij onze kinderen voor op de toekomst?

  • De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad komt bijeen op donderdag 11 juni 2015. Tijdens de ALV vraagt het bestuur de leden om instemming op een aantal voorstellen rond Goed Bestuur. Dat...

  • Pagina

    Jaarlijks organiseert de PO-Raad een congres voor haar leden en andere geïnteresseerden.