• Vanaf 1 september kunnen scholen subsidie aanvragen voor de aanleg van een snelle internetverbinding. De overheid vergoedt de helft van de kosten, na aftrek van een eigen bijdrage van € 2.500. De Regeling ‘toekomstvast internet po en vo’ geldt alleen voor scholen die nu gebruik maken van een koperverbinding. De PO-Raad en VO-raad zijn positief over de nieuwe regeling, maar zien die als een druppel op een gloeiende plaat. De sectorraden blijven erop hameren dat er forsere investeringen nodig zijn om ICT in het onderwijs echt toekomstbestendig te maken.

  • Zorgelijk, zo typeert de PO-Raad de uitkomsten van de analyse die adviesbureau Stratix maakte in opdracht van de NOS. Hieruit blijkt dat de groei van het aantal glasvezelkabelaansluitingen in Nederland stagneert. Dit kan problemen opleveren voor het primair onderwijs omdat de inzet van ICT op school nu al meer vraagt dan de huidige kabelverbindingen kunnen bieden. De PO-Raad vindt het de verantwoordelijkheid van de overheid om hierin te investeren en te zorgen voor een toekomstbestendige digitale infrastructuur.

  • Minister Henk Kamp (Economische Zaken) is in overleg met staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) over het organiseren van snel internet op alle scholen. Dat zei hij woensdag in een debat met de Tweede Kamer.

  • Met het toenemend gebruik van digitaal leermateriaal in de klas, is een goede en toekomstbestendige internetverbinding op school een randvoorwaarde voor goed en modern onderwijs. Nog altijd zijn ruim 800.000 leerlingen in het primair onderwijs daarvan verstoken. Zorg voor een goede digitale infrastructuur, luidt daarom een belangrijke boodschap van de PO-Raad aan de politieke partijen.

  • De PO-Raad en Kennisnet adviseren, in maximaal twee dagdelen, de schoolbestuurder en de ICT-coördinator over de inrichting van een toekomstbestendige netwerkinfrastructuur op de schoollocatie. Ook is er aandacht voor de investeringen die daarmee gepaard gaan. Inmiddels hebben zo’n 55 scholen beroep gedaan op deze adviesdienst. Iets voor u?

  • Lang niet alle scholen hebben toegang tot een goede internetverbinding, een belangrijke voorwaarde voor eigentijds onderwijs. Vraagbundeling en/of gezamenlijk inkopen, kan helpen hierin verandering te brengen. Binnenkort buigt een startgroep van besturen zich over de vraag wat een geschikte vorm van vraagbundeling en eventuele gezamenlijke inkoop is. 

  • Een stabiele internetverbinding waar de hele school tegelijk gebruik van kan maken. En niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst, als de belasting op de verbinding alleen maar zwaarder wordt. Een reële wens, maar welke eisen stel je dan aan de provider? Welke keuzes kun je daarin maken en wat voor kosten horen hierbij? Logische vragen die voor iedere school net even anders zijn. Daarom bieden de PO-Raad en Kennisnet de adviesdienst ‘Snel internet in de klas’.