• Er zijn stappen vooruit gezet in de strijd tegen overgewicht. Dat toont de TNO Monitor 2012 in opdracht van het Convenant Gezond Gewicht aan. De PO-Raad onderschrijft het belang van sport, bewegen...

  • Op maandag 28 januari 2013 vindt de Nationale Balans Top plaats, het jaarlijkse congres van het Convenant Gezond Gewicht en Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Dit jaar staat de Nationale Balans Top...

  • Hoe betrek je ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd bij gezonde voeding en voldoende bewegen? De toolkit 'Ouderbetrokkenheid en gezond gewicht' is voor onderwijs- en zorgprofessionals een...

  • Op 30 januari vond de Nationale Balanstop plaats. Ook de PO-Raad is van mening dat de gezondheid van leerlingen een belangrijk maatschappelijk thema is en een noodzakelijke voorwaarde voor een goed...

  • Op basisschool Spaarndammerhout in Amsterdam is op 26 januari het evaluatierapport van Lunchen op School gepresenteerd. Kete Kervezee, voorzitter van de PO-Raad en lid van het Platform...

  • Op maandag 30 januari 2012 vindt de Nationale Balans Top plaats, het jaarlijkse congres van het Convenant Gezond Gewicht en JOGG. Dit jaar staat de Nationale Balans Top in het teken van publiek...

  • In de toolkit ‘Ouderbetrokkenheid en gezond gewicht' vindt u handige tips & trucs voor het betrekken en stimuleren van ouders bij voedings- en beweegactiviteiten op de basisschool. Het...

  • Het deelconvenant school, onderdeel van Convenant Gezond Gewicht, heeft een position paper ontwikkeld, waarin een aantal doelstellingen van het deelconvenant verder zijn uitgewerkt. De PO-Raad...