• Het in 2019 aflopende sponsorconvenant is na een uitgebreide evaluatie vernieuwd. Het convenant heeft minister Arie Slob op 11 februari 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd. De geüpdatete afspraken zijn een handreiking om scholen te helpen bij het nemen van zorgvuldige en transparante beslissingen over het aangaan van sponsorovereenkomsten.

  • Heb jij onlangs een enquête ontvangen van onderzoeksbureau Regioplan over sponsoring van scholen? Als partner van het convenant sponsoring verzoekt de PO-Raad je vriendelijk deze enquête in te vullen, ook wanneer je school niet gesponsord wordt. Invullen duurt circa vijf minuten en is belangrijk voor de inhoud van het nieuwe convenant. 

  • De NOS berichtte woensdag over de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Aanleiding voor het verhaal is Google die programmeerlessen geeft aan leerlingen in Groningen. Scholen kunnen profiteren van kennis en kunde van bedrijven en organisaties, vindt de PO-Raad. Maar scholen mogen voor goed onderwijs nooit van het bedrijfsleven afhankelijk zijn.

  • Dagblad de Volkskrant heeft op 8 en 9 juni in verschillende artikelen aandacht besteed aan het feit dat de Hugo de Grootschool uit achterstandswijk Rotterdam-Charlois drie ton sponsorgeld krijgt van softwarebedrijf AFAS. Het bedrijf wil het ICT-onderwijs op de school verbeteren, maar heeft beloofd geen invloed uit te oefenen op de wijze waarop de gift wordt besteedt.