• Het RIVM heeft op verzoek van het kabinet onderzocht of kinderen een rol spelen in de overdracht van het coronavirus naar andere kinderen en volwassenen. Deze week werd dit onderzoek gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 

 • Met de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -2021 kunnen scholen hun leerlingen extra aandacht schenken zodat ze geen nadelige effecten ondervinden van deze Corona-periode. Je kunt de subsidie vanaf vandaag aanvragen. Om zoveel mogelijk scholen de kans te geven gebruik te maken van deze subsidie, wordt je gevraagd een realistische schatting van het aantal deelnemende leerlingen te maken.

 • Alle informatie over het aanvragen van de subsidie voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s vanwege leer- en ontwikkelachterstanden, staat sinds vandaag online. De eerste subsidieaanvragen zijn mogelijk vanaf 2 juni.

 • De scholen voor voorgezet speciaal onderwijs gaan onder voorwaarden vanaf 2 juni weer open. De sociale partners publiceren nu een voorlopig protocol als handreiking bij de voorbereiding op de heropening van de school. Je vindt het protocol op de website weeropschool.nl.

 • Moeten de scholen de vrijdag na Hemelvaart noodopvang verzorgen? Die dag is voor sommige scholen een ingeroosterde vakantiedag. Moeten zij dan het verlof intrekken?

  Hemelvaart is een feestdag. De PO-Raad heeft met met OCW en SZW afgestemd dat eventuele opvang dan valt onder de 24/7-opvang, waarbij gemeenten zo nodig aparte opvang regelen.

  De dag daarna is geen feestdag. Maar sommige scholen zijn wel dicht. In dat geval moeten scholen en kinderopvang de opvang samen vormgeven. Scholen bijvoorbeeld voor het tijdslot onder reguliere schooltijd, kinderopvang voor en na schooltijd. In onderling overleg kunnen zij dit van elkaar overnemen.

  Tweede Pinksterdag is weer een feestdag, dus dan vindt alleen 24/7-opvang plaats.

 • De Tweede Kamer debatteerde gisteren met onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven over de maatregelen in het onderwijs als gevolg van het coronavirus. Een breed scala aan onderwerpen passeerde de revue, zoals les op afstand, examinering in het voortgezet speciaal onderwijs en de veiligheid van medewerkers en leerlingen. Gemene deler in het debat was de waardering voor de hele onderwijssector.

 • Met het opstarten van de scholen hebben schoolbesturen in het regulier basisonderwijs, maar zeker ook het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, behoefte aan een aantal zaken om deze fase soepel te laten verlopen. De PO-Raad heeft de belangrijkste ervaringen en wensen op een rij gezet in een brief aan de vaste commissie onderwijs van de Tweede Kamer. De commissie spreekt op 29 april met de minsiters Arie Slob en Ingrid van Engelshoven over onderwijs en corona.

 • De PO-Raad heeft meer veelgestelde vragen met antwoorden over de protocollen voor het opstarten van het onderwijs bij elkaar gezet.

 • Een aantal wetsvoorstellen en planningen van het ministerie van OCW lopen vertraging op als gevolg van de coronacrisis. Dat hebben de ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven deze week gemeld aan de Eerste en Tweede Kamer. De PO-Raad heeft uiteraard begrip voor deze vertraging en gaat bekijken welke gevolgen het heeft.

 • De PO-Raad heeft een aantal veelgestelde vragen met antwoorden verzameld over de protocollen voor het opstarten van het onderwijs.

Pagina's