• Twee protocollen dienen als handreiking voor het primair onderwijs bij het opstarten van de scholen vanaf 11 mei. Er is een protocol voor het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs en een protocol voor regulier basisonderwijs.

 • Het advies van het Outbreak Management Team (OMT) rond de stand van zaken van de coronacrisis is openbaar. Verschillende media berichten daarover. De PO-Raad bekijkt het advies, maar wacht op het kabinetsbesluit met een reactie. Het kabinet komt vanavond om 19.00 uur met de besluiten op basis van het advies en de consequenties daarvan voor regulier en speciaal onderwijs.

 • Een grote groep maatschappelijke organisaties wil alle mensen in het onderwijs en kinderopvang bedanken voor hun enorme inzet. Uit veel reacties daarop blijkt dat het gewaardeerd wordt, maar ook laten veel mensen weten het op dit moment niet gepast te vinden. Daarom stellen we de campagne om alle mensen te bedanken uit naar het moment dat de scholen en de opvang weer open gaan.

 • Hoe stimuleer je leerlingen een gezonde leefstijl aan te houden in deze roerige periode met veelal thuisonderwijs? Het programma Gezonde School brengt een gezonde leefstijl naar de huiskamers met ‘Gezonde School THUIS’.

 • In Nederland werken schoolteams op dit moment hard aan het bieden van onderwijs op afstand. Dat levert al veel mooie initiatieven op. De afgelopen tijd was de aandacht op veel scholen vooral gericht op het oefenen van de lesstof. Nu scholen langer dicht blijven, komt ook de vraag welke doelen en nieuwe leerstof in de komende tijd nog kunnen worden aangeboden. Veel scholen zijn daar al volop mee bezig. Maar er zijn ook scholen die gaandeweg het proces nog ondersteuning zoeken. Voor welke vragen je als school komt te staan als je gaat prioriteren, en dus ook comprimeren, is er een kaart ontwikkeld.

 • De druk op de noodopvang neemt de laatste week hard toe en raakt in sommige regio’s kritische grenzen. We krijgen signalen van leden dat verschillende Veiligheidsregio’s en gemeenten in hun regio uitvragen hoe de noodopvang draaiende kan worden gehouden in de meivakantie.

 • Iedereen in de sector deelt de zorgen over kwetsbare leerlingen. Dat zijn onder andere leerlingen in onveilige thuissituaties en kinderen die we, ondanks alle inspanningen, nu niet goed kunnen bereiken. Daarom heeft de PO-Raad gisteren een peiling uitgezet onder haar leden, waar we wederom veel respons op hebben ontvangen. 

 • Alle maatregelen die nu gelden tegen de verspreiding van het coronavirus worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dat heeft het kabinet op 31 maart bekend gemaakt. Dat wil zeggen dat alle huidige activiteiten inclusief de noodopvang en de opvang van kwetsbare leerlingen doorlopen tot en met 28 april. Die datum valt midden in de meivakantie, dus leerlingen gaan tot en met die vakantie niet naar school, aldus premier Mark Rutte.

 • Pagina

  In dit bulletin wordt nader ingegaan op de informatie die bekend is gemaakt tijdens de persconferentie van het kabinet op dinsdagavond 31 maart....

 • Mag een school de meivakantie verschuiven of de zomervakantie inkorten om door corona verloren onderwijstijd in te kunnen halen?

  De PO-Raad is op dit moment nog in gesprek met OCW en de Inspectie van het Onderwijs over de meivakantie. Dat gaat ook over de vraag hoe het in die periode zit met de functie van noodopvang die de school nu vervult.

  Normaal gesproken geldt dat de meivakantie voor een deel door OCW is vastgesteld. Dat deel kan niet worden verplaatst of ingekort. Het andere deel van de meivakantie (waar schoolbesturen zelf een keuze in kunnen maken) zou in theorie kunnen worden verplaatst. Dat heeft wel heel wat voeten in de aarde. Er moet instemming zijn van de MR en vooral moet je een oplossing vinden voor het vakantieverlof van de medewerkers. In noodgevallen kan het vakantieverlof van de medewerker worden ingetrokken. Maar dit zal dan op een later moment alsnog moeten worden verleend. Zonder meer naar voren halen, is daarbij geen optie.

  Voor de zomervakantie geldt normaal dat deze in zijn geheel door OCW wordt vastgesteld en daardoor dus niet kan worden ingekort of verplaatst.

  Het ministerie heeft overigens al laten weten dat er soepel om wordt gegaan met de onderwijstijd voor leerlingen uit groep 8. Voor andere groepen geldt dat de onderwijstijd kan worden ingehaald over meerdere jaren.

Pagina's