• Hoe worden kinderen in 2020 voorbereid op de middelbare school?

  Basisscholen zijn gevraagd om hun leerlingen in samenwerking met het voortgezet onderwijs voor te bereiden op hun aanstaande overstap naar de middelbare school.

 • Wat als straks blijkt dat leerlingen niet op het juiste niveau zitten?

  Door het ontbreken van de kans op een heroverweging is de informatie die basisscholen meegeven aan de middelbare school extra belangrijk. Middelbare scholen nemen dit advies, samen met de informatie in het Onderwijskundig rapport, mee bij de plaatsing van een leerling. Wanneer de leerling op de middelbare school zit, zal daar nu extra scherp worden bekeken of hij/zij op de juiste plek zit. Daarover worden afspraken met het voortgezet onderwijs gemaakt.

 • Hoe wordt in 2020 bepaald op welk niveau leerlingen mogen starten op de middelbare school?

  Dat gebeurt op basis van het schooladvies van de basisschool. Het schooladvies is gebaseerd op de ontwikkeling van het kind over de afgelopen jaren. Het advies van leraren is normaal gesproken al leidend en zal nu ook bepalen op welk niveau een kind start op de middelbare school. Omdat er geen eindtoets wordt gemaakt, kan het schooladvies niet worden heroverwogen. Hierdoor is het wettelijk gezien ook niet mogelijk om het schooladvies naar een hoger niveau bij te stellen. Leerlingen hebben de afgelopen weken al het schooladvies ontvangen. Dit advies wordt nu het definitieve advies voor de middelbare school.

 • Waarom gaat de eindtoets in 2020 niet door?

  Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel zijn momenteel erg druk met de opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen en het organiseren van onderwijs voor de kinderen die thuis zitten. Dat vergt alle energie van de scholen en heeft nu prioriteit. Daarom heeft minister Slob besloten dat leraren dit jaar (eenmalig) geen eindtoets afnemen bij leerlingen in groep 8.

 • Gaat de eindtoets in 2020 door?

  Nee. De eindtoets wordt dit jaar niet afgenomen bij leerlingen in groep 8.
   

 • Is het verstandig om een bruikleenovereenkomst af te sluiten als leerlingen nu ipad’s en laptop’s meenemen voor thuisonderwijs?

  Scholen worden geadviseerd een bruikleenovereenkomst op te stellen zodra er spullen met waarde ter lening aan leerlingen meegegeven worden.
   

 • Kunnen de gymlessen vanaf 11 mei doorgang vinden?

  De PO-Raad en het ministerie van OCW hanteren als uitgangspunt dat gym een onderdeel is van het onderwijs. Leerlingen mogen dus weer bewegingsonderwijs volgen. Bij voorkeur wordt de gymles buiten gegeven, maar als dat nodig is bijvoorbeeld door het ontbreken van faciliteiten of door weersomstandigheden, is het ook mogelijk om gymles binnen te verzorgen. Een protocol van de KVLO volgt deze lijn. In het protocol bewegingsonderwijs staat hierover het volgende: ‘de lessen worden in ieder geval tot 2 juni a.s. bij voorkeur buiten gegeven. Als er geen buiten-accommodatie beschikbaar is, of dit onwenselijk is (bijvoorbeeld in het speciaal onderwijs), dan worden er in een binnen-accommodatie (gymzaal/speellokaal) alleen matig-intensieve activiteiten verzorgd. Het virus lijkt in buitenlucht sneller te verdunnen, waardoor er minder risico op verspreiding is. Met een beperktere ventilatie en luchtkwaliteit in zalen is het daarom gewenst om matig-intensieve activiteiten te verzorgen.'

  Naast het protocol bewegingsonderwijs vind je op een weeropschool.nl een handig schematisch overzicht van leerlijnen die buiten en binnen gegeven kunnen worden. Ook is er een lijst met veelgestelde vragen uitgewerkt door de KVLO.

  Het protocol bewegingsonderwijs is opgesteld door de KVLO en het LO-platform in afstemming met OCW, AVS, RIVM en de PO-Raad.

 • Gemeenten hebben een taak om de coördinatie voor de opvang van kinderen van ouders met vitale beroepen te regelen. Onze gemeente wacht alleen maar af. Wat is exact de verantwoordelijkheid van de gemeente in deze? Hoe krijgen we beweging hierin?

  Zie het bericht van de VNG hierover: https://vng.nl/nieuws/opvang-kinderen-op-scholen-en-kinderopvang-ivm-coronavirus. Je kunt jouw gemeente op dit bericht wijzen en verzoeken hun verantwoordelijkheid te nemen.

 • Een ouder van een leerling maakt schoon bij de politie; politie is een cruciaal beroep, schoonmaak volgens de lijst niet behalve als je in het ziekenhuis werkt. Moeten we de leerling opvang bieden?

  Alles is er op gericht om de cruciale beroepen door te laten werken. Als er binnen een politiekantoor niet meer schoongemaakt wordt, dan kan de politie niet meer doorwerken. Wij adviseren om te kijken op welke plek de desbetreffende ouder schoonmaakt. Als die instantie of organisatie in de lijst met cruciale beroepen staat, probeer dan om opvang te bieden. 

 • Kunnen vrijwilligers ingezet worden om leerlingen op te vangen?

  Als er alleen sprake is van opvang dan is er geen bevoegdheidseis. Hierdoor kunnen vrijwilligers ook leerlingen opvangen of helpen bij de opvang. Houd er wel rekening mee dat vrijwilligers geen gezondheidsklachten hebben en zich aan de hygiënevoorschriften houden. 

Pagina's