• Hoe gaat het vervangingsfonds om met ‘vervangingen anders ziek’ in de corona situatie?

  Vervanging van werknemers die in verband met het coronavirus uit voorzorg thuisblijven, wordt vergoed door het Vf. Lees meer op: https://www.vfpf.nl/vraagstukken/bestuur-en-beleid/corona-worden-mijn-vervangingskosten-vergoed.

 • Onze min-max werknemers kunnen op dit moment enkel hun min-uren werken. Hebben zij recht op compensatie?

  Nee, er bestaat geen recht op compensatie. Mogelijk komen zij wel in aanmerking voor een WW-uitkering omdat zij nu minder werken.

 • We hebben op dit moment vrijwel geen werk voor vervangers. Mogen wij de contracten tussentijds beëindigen of de betaling tijdelijke stopzetten?

  Nee, dit kan niet tenzij de werkgever dit samen met de werknemer overeen komt. Tussentijdse beëindiging van een contract is enkel mogelijk middels opzegging.  Dit gaat dus via de rechter indien een werknemer niet bereid is om over te gaan tot een vaststellingsovereenkomst. 

 • Kunnen tijdelijke uitbreidingen stopgezet worden nu er minder werk is vanwege de situatie?

  Nee, dit kan niet. Met de werknemer zijn bepaalde afspraken gemaakt over de tijdelijke uitbreiding. De tijdelijke uitbreiding loopt pas van rechtswege af na de afgesproken duur. De werkgever kan wel gezamenlijk met de werknemer afspreken dat de tijdelijke uitbreiding stopgezet wordt, maar de werkgever kan dit niet eenzijdig doen.

 • Moeten alle medewerkers die niet ziek zijn, komen werken?

  Het was noodzakelijk om de eerste dagen mensen op school te hebben om de opvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep te organiseren en het afstandsonderwijs vorm te geven. De scholen hebben nu mensen nodig voor de realisatie van de opvang en voor de kwetsbare kinderen. De medewerkers die daarvoor op school moeten zijn, hebben een cruciaal beroep. Zij kunnen hun kinderen naar school/verblijf brengen voor opvang. Verder is het advies: houd je aan het RIVM advies: thuiswerken als het kan. Medewerkers komen alleen naar school als dat nodig is. Het is aan de teams, schoolleiders en schoolbesturen om daar verstandig mee om te gaan.

 • Thema
  23-03-2020

  Het coronavirus zorgt steeds voor een nieuwe realiteit. Een die veel vraagt van het onderwijs. De meest actuele informatie is te vinden op lesopafstand.nl/weeropschool.nl. Op deze pagina vind je het onderwijs-gerelateerde coronanieuws, verschillende veelgestelde vragen, en informatie en handreikingen rondom relevante thema's.

 • Minister Arie Slob heeft aangekondigd dat de scholen dit jaar geen eindtoets gaan afnemen bij de leerlingen in groep 8. De prioriteit in het primair onderwijs ligt op dit moment bij de opvang van leerlingen en de organisatie van onderwijs op afstand, aldus de minister in een nieuwsbericht en een brief aan de Tweede Kamer.

Pagina's