• De jury van de Museumeducatie Prijs heeft gekozen. Zes mooie educatieprojecten dingen mee naar de Museumeducatie Prijs 2019. De uitreiking is op 8 november 2019 tijdens de Museumkids Awards.

  • Muziekonderwijs staat onder grote belangstelling. Dat blijkt uit het feit dat 728 scholen een subsidie hebben aangevraagd bij het Fonds voor Cultuurparticipatie om muziekonderwijs op hun school een impuls te geven. Ook zijn er 375 inzendingen voor de muziekwedstrijd BZTshow XXL binnen gekomen, de scholenwedstrijd die Méér Muziek in de Klas organiseert in samenwerking met de KRO-NCRV.

  • Enkele ambassadeurs van Méér Muziek in de Klas, onder wie Joop van den Ende en Erik Scherder hebben woensdag in het tv- programma De Wereld Draait Door alle hoogste groepen van de basisscholen van Nederland opgeroepen mee te doen aan de grootste muziekwedstrijd van Nederland. Méér Muziek in de Klas zet zich de komende jaren in om structureel muziekonderwijs te realiseren op alle Nederlandse basisscholen.

  • Ik heb een raadsel voor u: 'Op lange termijn zijn de resultaten verbeterd, is het pedagogisch klimaat op school prettiger en zijn de leerlingen zich bewuster van zichzelf en hun plaats in de maatschappij'. Rara, wat is het

  • Scholen kunnen gratis lesmateriaal voor muziekonderwijs downloaden op de website van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Met dit initiatief draagt het LKCA bij aan de doelstelling van het programma Méér Muziek in de Klas om alle kinderen in het basisonderwijs kennis te laten maken met muziek.

  • De PO-Raad is ingenomen met de impuls Muziekonderwijs die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met private partijen aan de Tweede Kamer heeft voorgesteld. De impuls biedt het primair onderwijs de mogelijkheid om op hun eigen manier de brede vorming voor de leerlingen meer inhoud te geven. Voorzitter Rinda den Besten: ,,Dit is een mooie handreiking aan onze scholen om zowel kwaliteit als kwantiteit van ons muziekonderwijs te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat dat ook een gunstig effect heeft op de leerprestaties van kinderen.”

  • Rinda den Besten heeft op vrijdag 29 november een lesprogramma van het Nationaal Volksbuurtmuseum officieel in ontvangst genomen. Het lesprogramma: 'Joop en Jopie! Leven in een volksbuurt rond 1900...