• Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs kunnen komend schooljaar weer gebruikmaken van de Cultuurkaart. Met deze pas kunnen zij gratis of goedkoper deelnemen aan diverse culturele activiteiten. De PO-Raad heeft hier met diverse andere partijen steeds voor gepleit en is blij dat minister Ingrid van Engelshoven aan die oproep gehoor heeft gegeven.

 • De derde aanvraagronde voor de Impuls Muziekonderwijs is verlengd. Scholen die hun muziekonderwijs willen verbeteren of komend schooljaar hiermee aan de slag willen, kunnen de subsidie hiervoor nog tot uiterlijk 29 juni aanvragen of tot wanneer het budget is bereikt.

 • Minister Van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil kinderen al op jonge leeftijd enthousiast maken voor cultuur. Scholen worden niet alleen gestimuleerd om musea te bezoeken en muziekonderwijs te bieden. De minister wil ze ook expliciet uitnodigen om theater en film te bezoeken over thema’s als discriminatie, homoseksualiteit en pesten.

 • Geef leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs ook een CJP Cultuurkaart. Die oproep doen veertien cultuur- en onderwijsorganisaties, waaronder de PO-Raad, aan minister Ingrid van Engelhoven (Onderwijs en Cultuur).

 • Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en kansen op het gebied van cultuuronderwijs? En hoe kunnen scholen gesteund worden bij het verankeren van cultuur in het onderwijs? De PO-Raad sprak hierover met Sanne Scholten, sinds 1 juni 2016 directeur van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

 • Onderwerp
  01-10-2015

  Taal en rekenen zijn twee belangrijke fundamenten in het primair onderwijs. Dat leerlingen beschikken over deze basisvaardigheden, is onverminderd van belang. Maar onderwijs is meer dan dat. Aan de maatschappij en haar mensen worden andere eisen gesteld dan vroeger. Op de arbeidsmarkt worden tekorten voorzien aan technici. In het dagelijks leven wordt het steeds belangrijker dat mensen over... Lees verder

 • Scholen in het primair onderwijs kunnen tot 1 maart 2016 intekenen voor subsidie voor cultuuronderwijs. Het geld moet worden besteed aan professionalisering op bestuurs-, school- en leerkrachtniveau.

 • Thema
  23-12-2014

  Het primair onderwijs geeft ieder kind de basis mee die het nodig heeft om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Dat betekent dat leerlingen meer moeten leren dan alleen taal en rekenen en scholen.

 • Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen subsidie aanvragen voor projecten die op het gebied van cultuuronderwijs bijdragen aan onder andere deskundigheidsbevordering van groepsleerkrachten. Deze subsidies worden verstrekt door het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Pagina's